Hopp over innholdet
« Hjem

Den neste økonomien

Bitcoin har fått mange millioner brukere de siste årene. Teknologien bak heter blokkjeden, og endrer fundamentalt hvordan vi lagrer og utveksler data.

4. mai 2018

Fem spørsmål og svar om «fake news»

26. sep 2017

Falske nyhende er ikkje noko nytt, men med målretta spreiing i sosiale media kan konsekvensane bli mykje større enn før.

Les hele saken her »

Solrevolusjonen og hva den kan bety for Norge

4. apr 2017

For ti år siden utgjorde solkraft en nærmest ubetydelig andel av den globale kraftproduksjonen. Nå er solkraft den hurtigst voksende formen for elektrisitet.

Les hele saken her »

Ny rapport: Digitalisering og delingsøkonomi i Europa

21. des 2016

Digitaliseringen endrer både arbeidsforhold, sysselsetting og organiseringen av økonomien.  Teknologirådet har sammen med europeiske partnere laget en oversikt over utviklingen i 17 ulike land.   

Les hele saken her »

CRISPR: 5 nye debatter om genteknologi

7. jun 2016

CRISPR er en ny metode for å gjøre målrettede endringer i arvestoffet DNA. Metoden fungerer som en «gensaks» som kan fjerne, bytte ut og legge til DNA i mennesker, dyr og planter.

Les hele saken her »

Delingsøkonomien på agendaen på Stortinget

9. des 2015

Et nytt møte i Teknogruppa på Stortinget samlet stortingsrepresentanter til diskusjon om delingsøkonomien. Teknologirådet, LO og Abelia sto for innledninger.

Les hele saken her »

Hvordan vil du at Norge skal se ut i 2040?

19. okt 2015

Blir neste generasjon den første som får det materielt dårligere enn sine foreldre, eller kan vi finne løsninger på miljøproblemer, eldrebølge og økende arbeidsløshet? Bli med på workshop og fortell oss dine ønsker for fremtiden.

Les hele saken her »

Nytt prosjekt: Folk flest skal forme EUs forskningsagenda

3. jul 2015

Innbyggerne i 30 land inviteres til å gjøre viktige forskningsprogrammer mer relevante for samfunnet. Det er målet for et prosjekt Teknologirådet nå starter opp.

Les hele saken her »

– Halvparten av jobbene kan forsvinne

8. des 2014

47 % av dagens jobber er i høyrisikosonen for å forsvinne innen 20 år. Taxi- og lastebilsjåfører og folk som jobber med produksjon, kontor og administrasjon, ligger dårlig an.

Les hele saken her »

«Made in Norway» på nytt?

7. aug 2013

Avansert teknologi kan bane veien for ny industriproduksjon i Norge.

Les hele saken her »

Teknologirådet inviterer til lunsjmøte 3. mai om blokkjeden i det offentlige og i finanssektoren. Møtet er nå fulltegnet.

25. apr 2018

Kronikk: Vi spurte nordmenn hvordan de håper fremtiden blir – her er svarene

22. aug 2017

Når vi spør folk om fremtiden, får de grønne visjoner. Men hvordan kan forskning hjelpe for å få en slik fremtid?

Les hele saken her »

Teknologirådets årsmelding for 2016

24. mar 2017

Les om mobil helseteknologi, førerløse biler, overvåkingsøkonomien og alt det andre Teknologirådet jobbet med i 2016.

Les hele saken her »

EU-forskning: Disse folkeforslagene nådde frem

14. des 2016

Sats mer på hjemmelaget energi og bærekraftig matproduksjon. Dette var noen av forslagene fra europeiske borgere som nylig ble presentert for EU-kommisjonen i Brussel.

Les hele saken her »

Smarttelefonen – en livline for mennesker på flukt

29. apr 2016

De fleste flyktninger som kommer til Europa har en smarttelefon med tilgang til nett og sosiale medier. Å kunne lade mobilen er blitt like viktig som mat, vann og tak over hodet.

Les hele saken her »

Ny rapport: Grønn innovasjonspolitikk i Europa

9. des 2015

En ny rapport som beskriver de viktigste policytiltakene for grønn innovasjon i 16 land er overlevert Klimakonferansen i Paris.

Les hele saken her »

Rapport: Fremtiden for forskning og innovasjon

30. sep 2015

21-prosessene er de mest omfattende strategiprosessene for forskning og innovasjon i Norge. De skal planlegge for fremtiden, men dreier seg mest om nåtiden.

Les hele saken her »

Rapport: Norge etter oljen

2. jul 2015

Teknologirådets ekspertgruppe gir i en ny rapport fem bud på en omstillingspolitikk til et Norge etter oljen.

Les hele saken her »

Hvordan blir Norge i 2030?

3. jul 2014

Perspektivmeldingen viser hvilke økonomiske utfordringer og muligheter Norge vil møte de neste tiårene, og brukes til å planlegge de store linjene i utviklingen av velferdsstaten. Men klarer den å planlegge for det uforutsette? Og kunne vi tjent på å utarbeide den på en annen måte?

Les hele saken her »

3D-printing og fremtidens industriproduksjon

31. des 2012

3D-printere gjør det mulig å fremstille fysiske modeller fra datategninger. Står vi på terskelen av en ny tidsalder for produksjon?

Les hele saken her »

Automatiseringen av arbeidslivet vil revolusjonere jobbene våre. Er frykten for massearbeidsledighet reell, eller blir vi bare nødt til å jobbe på en annen måte?

23. okt 2017

Kronikk: Fra olje til plattform-økonomi

9. jun 2017

Norske politikere forvaltet oljeressursene til beste for fellesskapet. Kan de klare det samme med offentlige data?

Les hele saken her »

Oversikt: Delingsøkonomien i Europa og USA

21. feb 2017

Et utvalg har foreslått nye regler for delingsøkonomien i Norge. Skal vi følge teknologioptimistene i Estland eller reguleringsivrige franskmenn?

Les hele saken her »

Jeg mener at EU bør prioritere forskning på …

7. sep 2016

… energi, mat, byutvikling, transport, likestilling, økonomi – eller noe helt annet? La din stemme bli hørt og delta i denne nettundersøkelsen.

Les hele saken her »

Norske visjoner: Ansvarlig ressursbruk i 2040

8. apr 2016

Bærekraftig produksjon og ansvarlig ressursbruk var gjennomgående temaer da Teknologirådet ba nordmenn formulere sine visjoner for Norge i 2040.

Les hele saken her »

Delingsøkonomien

1. des 2015

Grønn gründerboom eller løsarbeidersamfunn?

Les hele saken her »

Kronikk: Hvordan Norge kan unngå luksusfellen

3. jul 2015

Teknologirådet gir i en ny rapport fem bud på en omstillingspolitikk til et Norge etter oljen.

Les hele saken her »

Fremtiden ifølge Finansdepartementet

11. des 2014

Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet er grunnlag for viktige politiske beslutninger. Spørsmålet er om meldingen bygger på et for snevert faglig grunnlag.

Les hele saken her »

Norge etter oljen

24. apr 2014

Hva skal til for at Norge skal ha et robust, konkurransedyktig og eksportrettet næringsliv utenfor olje- og gassklyngen i 2030? Dette er hovedproblemstillingen i Teknologirådets nystartede prosjekt.

Les hele saken her »