Hopp over innholdet
« Hjem

Helse og bioteknologi

Det siste året har regjeringen implementert mange av Teknologirådets forslag til fornyelse av helse- og omsorgspolitikken.

22. mai 2013

Bør staten genteste oss alle?

1. jul 2014

Gentester som kan si hva slags idrett du bør satse på, om du har anlegg for å bli overvektig eller for å få blodpropp, er nå i salg på norske apoteker. I nær fremtid kan gentesting bli en naturlig del av det norske helsevesenet.

Les hele saken her »

Kvalitetsinformasjon om helsetjenester

5. apr 2011

Hvis informasjonen om kvalitet i helsetjenesten er mangelfull, har ikke pasienter reelle valgmuligheter.

Les hele saken her »

Ønsker innsyn i e-journal

20. apr 2010

Sju av ti vil se sin elektroniske pasientjournal, ifølge en undersøkelse fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Stamceller og kloning

29. sep 2005

Stamcelleforskning og kloning er et tema som berører oss alle, både fordi det handler om viktige verdispørsmål og fordi vi selv en dag kan bli pasienter eller pårørende.

Les hele saken her »

Elektronisk tilgang til journalen vil gi mer informerte pasienter, større mulighet for egenomsorg og bedre kvalitetssikring av helseopplysninger.

17. sep 2012

PACITA

1. jan 2013

Parliaments and Civil Society in technology Assessment

Les hele saken her »

Syntetisk biologi – liv laga?

21. okt 2010

I mai 2010 kunngjorde amerikanske forskere den første syntetiske skapning – bakterien Synthia.

Les hele saken her »

Plantedilemmaet

13. mar 2010

Genmodifiserte organismer (GMO) vil finne fotfeste i stadig nye land og markeder. Nye plantevarianter og nye avsetningsmuligheter, i f.eks. biodrivstoff, kan utløse gevinster ved GMO også her til lands og skape økt interesse og politisk påtrykk .

Les hele saken her »

Ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett

20. apr 2010

Nanoteknologi

6. jul 2012

Nanotekologi og nanomaterialer kan være nyttige på omtrent alle samfunnsområder, men det er også bekymring for at noen av dem kan være skadelige.

Les hele saken her »

Vil ha helsetjenester på nett

20. apr 2010

Ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett. – Helsevesenet bør få én felles inngangsportal på nett, sier Teknologiråds-direktør Tore Tennøe.

Les hele saken her »

Hjerneviagra – juks, farlig eller nyttig?

18. nov 2009

Bruk av legemidler for å skjerpe hjernen øker blant engelske og amerikanske studenter. En norsk undersøkelse utført av Teknologirådet, viser at én av seks norske medisinstudenter kjenner til slik bruk...

Les hele saken her »