2019

Innspill til helsenæringsmeldingen (Meld. St. 18 (2018-2019))

Last ned

Innspill Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 - 2028

Last ned

 

2017

Innspill-regjeringes-dronestrategi

Last ned

Innspill Nasjonal-transportplan

Last ned

2016

Skjulte tvangsmidler

Last ned

 

2015

Høring Primærhelsemeldingen

Last ned

Høring-Nærpolitireformen

Last ned

2013

Høringsuttalelse: Politianalysen

Last ned

Høringsuttalelse Omsorgsmeldingen

Last ned

Høringsuttalelse Sjømatmeldingen

Last ned

Høringsuttalelse Terrorberedskap

Last ned

2011

Høringsuttalelse - Innovasjon i omsorg

Last ned

Høringsuttalelse-Ungdomsskolemeldingen

Last ned

Høringsuttalelse - Åndsverkloven

Last ned

Høringsuttalelse - Nasjonal helseplan

Last ned

Nyhetsbrev

med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ