Hopp over innholdet
« Hjem

Internett og personvern

Datatilsynet, Forbrukerrådet og Teknologirådet ber i et felles brev om at samferdselsministeren stopper salg av norsk toppdomene til utlandet.

16. okt 2014

Smarttelefonen – en livline for mennesker på flukt

29. apr 2016

De fleste flyktninger som kommer til Europa har en smarttelefon med tilgang til nett og sosiale medier. Å kunne lade mobilen er blitt like viktig som mat, vann og tak over hodet.

Les hele saken her »

Nettvett for smårollinger

7. mai 2014

Undervisningsopplegget Du bestemmer har lært over 600.000 norske barn og unge om nettvett og personvern. Nytt er animasjonsboken "Frida og Felix lærer nettvett" for barn fra seks til ni år, forbedrede nettsider og en ny film om personvern.

Les hele saken her »

Rasisme og trusler vanlig blant unge

26. okt 2012

Barn og unge opplever ofte rasisme, trusler eller oppfordring til vold på nett. Svært få melder fra om det.

Les hele saken her »

SurPRISE

1. feb 2012

Folketoppmøter om sikkerhet og personvern

Les hele saken her »

Advarer mot sentral datalagring

13. apr 2010

Trafikkdata bør av personvernhensyn lagres desentralisert – hos de enkelte teleoperatørene som i dag – framfor i en sentral database, lagt til for eksempel politiet. Kun politiet bør få tilgang til dataene, og da kun etter en rettslig kjennelse, anbefaler Teknologirådet i sin høringsuttalelse til datalagringsdirektivet.

Les hele saken her »

Programvarepolitikk: anbefaler åpne standarder

26. nov 2009

Tilgjengelighet for alle er viktig når man digitaliserer offentlig informasjon og saksbehandling. Ekspertgruppen anbefaler bruk av åpne standarder.

Les hele saken her »

Offentlige tjenester på internett

18. feb 2007

Flere offentlige tjenester på internett vil gjøre livet lettere for brukerne. En effektiviserings-gevinst for det offentlige er ikke like åpenbar

Les hele saken her »

Utviklingen av ny teknologi gjør overvåkning billig og enkelt, og overvåkning kan skje i et helt annet omfang enn før. Folketoppmøter i Oslo og i resten av Europa har gitt sine råd om overvåkning og personvern til de folkevalgte.

4. jul 2014

Europeiske holdninger til overvåkning

24. mar 2015

Folk blir mer skeptiske jo mer kunnskap de får om sikkerhetsteknologi, men har mer tillit til offentlig enn til privat overvåkning, viser en ny rapport.

Les hele saken her »

Til kamp mot nettmobbing

13. feb 2014

Tusenvis av barn mobbes i digitale medier. Å få flere skoler til å ta i bruk undervisningsopplegget "Du bestemmer", er et viktig mottiltak.

Les hele saken her »

Nettsensur i Norge?

14. aug 2012

Regjeringen foreslår sensur av nettsteder som gjør beskyttet opphavsrettslig materiale tilgjengelig.

Les hele saken her »

Ønsker frislipp av offentlige data

15. apr 2010

Alle offentlige datasett bør gjøres gratis tilgjengelige så fremt de ikke truer rikets sikkerhet eller den enkelte innbyggers personvern, anbefaler Teknologirådet i en ny rapport. Dette vil stimulere innovasjon og næringsutvikling og bidra til å styrke demokratiet og kontrollen med forvaltningen.

Les hele saken her »

Skattelister på nett: teknologiutviklingen endrer premissene

2. feb 2010

Teknologiutviklingen og nye bruksområder for skattedata har ført til en relativ svekkelse av personvernet.

Les hele saken her »

Slik blir du overvåket

18. jun 2007

I EU-prosjektet PRISE kartla Teknologirådet hvordan man kan forene personvernhensyn og sikkerhetsteknologi

Les hele saken her »

Elektroniske spor og personvern

18. sep 2005

Vi kjøper stadig mer avansert datautstyr og mobiltelefoner, men vet vi nok om hvilke spor vi legger igjen når vi bruker denne teknologien?

Les hele saken her »

Hvordan påvirker sporing av smarttelefoner og overvåkning av internett oss i hverdagen, og hva skjer med personvernet? Det var temaet på et stort folkemøte i februar.

4. mar 2014

Uenige om toppdomener og personvern

16. sep 2014

Det ble temperatur på Teknologirådets høringsmøte om bruk av nye nasjonale toppdomener for å lage personvernsoner på nett. Her kan du lese foredragene og høringsinnspillene.

Les hele saken her »

Diplomati på direkten

12. nov 2013

Alt går fortere enn før, også i diplomatiet. Men er jobben egentlig så annerledes?

Les hele saken her »

Personvern på timeplanen

1. jul 2012

Du bestemmer er et undervisningsopplegg som handler om personvern og nettvett

Les hele saken her »

Ønsker frislipp av offentlige data

15. apr 2010

Alle offentlige datasett bør gjøres gratis tilgjengelige så fremt de ikke truer rikets sikkerhet eller den enkelte innbyggers personvern

Les hele saken her »

Europeisk rapport: Etterlyser personverntiltak

6. des 2009

Vi legger hver dag igjen en rekke elektroniske spor som er med på å viske ut skillet mellom hva som er privat og hva som er offentlig. Teknologirådet anbefaler skjerpede tiltak for å styrke personvernets stilling.

Les hele saken her »

Online gambling – forbud eller lisens?

23. apr 2007

Teknologirådet presenterer tre aktuelle strategier for regulering av pengespill på internett.

Les hele saken her »

Hvem eier musikken?

22. apr 2005

Myndighetene må vokte konkurranse-situasjonen på markedsplassen for digitalt åndsverk, oppfordrer Teknologirådet i nyhetsbrevet "Tekniske beskyttelsessystemer - DRM (Digital Rights Management)".

Les hele saken her »