Hopp over innholdet

Uenige om toppdomener og personvern

Artikkelen tilhører Internett og personvern, postet 16. sep 2014

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Det ble temperatur på Teknologirådets høringsmøte om bruk av nye nasjonale toppdomener for å lage personvernsoner på nett. Her kan du lese foredragene og høringsinnspillene.

Norge eier de nasjonale domenene .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya), men bruker dem ikke. Kan de brukes for å sikre at data lagres i Norge, og bidra til bedre personvern for norske nettbrukere? Teknologirådet holdt den 10. september en åpen høring om dette forslaget fra Håkon Wium Lie.

Professor Ian Brown fra Oxford Internet Institute holdt åpningsinnlegget ”Internet Governance and Privacy after Snowden”, og Håkon Wium Lie presenterte forslaget sitt. Deretter holdt representanter for bl.a. Datatilsynet, Norid, Finanstilsynet, Post- og teletilsynet og Forbrukerrådet innlegg om sine syn på forslaget.

Teknologirådet hadde bedt om innspill særlig på disse tre spørsmålene:

  • Vil det være mulig å knytte krav om datasikkerhet og personvern til toppnivå domenenavn, som de norske .sj og .bv? Hvilke fordeler og ulemper vil slike krav kunne gi, og for hvem?
  • Er det nødvendig og ønskelig å ta i bruk .sj/.bv, eller kan en tilsvarende gevinst realiseres i det eksisterende .no-regimet?
  • Hvilke tekniske, juridiske og organisatoriske minimumskrav bør en eventuell ny regulering av landkodetoppdomene oppfylle for å gi norske nettbrukere bedre sikkerhet, styrket personvern og bedre råderett over egne data på internett? Er disse kravene gjennomførbare?

Skriftlige høringsinnspill

Norid: Høringsinnspill (PDF)

Norid: Høringsinnspill 2 (PDF)

Norid: Presentasjon (PDF)

Forbrukerrådet: Presentasjon (PDF)

Numbercom: Høringsinnspill (PDF)

Datatilsynet: Blogginnlegg av direktør Bjørn Erik Thon

Gisle Hannemyr: Høringsinnspill (PDF)

Lee A. Bygrave, UiO: Høringsinnspill (PDF)

Ian Brown: Foredrag (Slideshare)

Du kan også lese mer om høringsmøtet i artikkelen Datatilsynet bedt om å «ligge unna» på Digi.no.

Videre prosess

Teknologirådet utarbeider på bakgrunn av skriftlige og muntlige høringsinnspill et utkast til en rapport, som blir behandlet i et rådsmøte i Teknologirådet i slutten av september. Her vil videre oppfølging av forslaget bli besluttet.

LES OGSÅ

Smarttelefonen – en livline for mennesker på flukt

De fleste flyktninger som kommer til Europa har en smarttelefon med tilgang til nett og sosiale medier. Å kunne lade mobilen er blitt like viktig som mat, vann og tak over hodet.

Les hele saken »

Europeiske holdninger til overvåkning

Folk blir mer skeptiske jo mer kunnskap de får om sikkerhetsteknologi, men har mer tillit til offentlig enn til privat overvåkning, viser en ny rapport.

Les hele saken »

Vil stoppe salg av norsk toppdomene

Datatilsynet, Forbrukerrådet og Teknologirådet ber i et felles brev om at samferdselsministeren stopper salg av norsk toppdomene til utlandet.

Les hele saken »