Hopp over innholdet
« Hjem

Klima, miljø og energi

En ny rapport som beskriver de viktigste policytiltakene for grønn innovasjon i 16 land er overlevert Klimakonferansen i Paris.

9. des 2015

Klimatoppmøte i klasserommet

15. okt 2013

Hvem må kutte klimautslippene sine, og hvem skal betale for det? – Elever får bryne seg på vanskelige spørsmål i rollespillet Klimatoppmøte.

Les hele saken her »

Bærekraftig transport – europeiske erfaringer

14. nov 2010

Rapporten «Routes to Sustainable Transport» viser situasjonen, utsikter og politiske tiltak når det gjelder transport i 13 europeiske land.

Les hele saken her »

Plan B for klimaomstilling i næringslivet

25. feb 2009

Klimautfordringene vil kreve en radikal omstilling av norsk næringsliv. Olje- og gassnæringen, materialindustrien og ny fornybar energi er avgjørende sektorer for en slik omstilling i Norge.

Les hele saken her »

Er E85 mest symbolpolitikk? Kronikk

9. mar 2007

E85 vil verken være det mest effektive eller fremtidsrettede klimatiltaket for transportsektoren, skriver prosjektleder Jon Fixdal i Teknologirådet i en kronikk i Dagens Næringsliv 09. mars 2007.

Les hele saken her »

Energipolitikk i Europa

1. nov 2006

Teknologirådet har sammen med europeiske partnere laget en oversikt over energiomleggingen i 14 land og regioner i Europa.

Les hele saken her »

Bakgrunn: Medvirkning i byutvikling

5. sep 2005

Teknologirådet ønsket med dette prosjektet å utvikle en alternativ byplanleggingsprosess med fokus på økt deltakelse fra lekfolk.

Les hele saken her »

Et teknologisk sprang kan bli nødvendig dersom oppdrettseventyret skal fortsette.

16. mai 2013

Klimatoppmøte i skolen

4. jan 2013

Ungdom løser verdens klimautfordringer

Les hele saken her »

Klimakutt fra personbiler

15. des 2009

El-biler og hybrider vil bare gi mindre bidrag til Klimaforlikets mål innen 2020, mens aktiv innfasing av lavutslippsbiler med forbrenningsmotor kan gi utslippsreduksjoner som monner.

Les hele saken her »

Sjekkliste: Konkurransedyktig i lavutslippsøkonomien?

24. feb 2009

Har du oversikt over din virksomhets konkurransekraft på terskelen til lavutslipps-økonomien?

Les hele saken her »

Biodrivstoff kommer – krever tiltak nå

24. nov 2006

– 2. generasjons biodrivstoff vil komme mye raskere enn vi aner. Det er her fremtiden ligger, sa direktør Finn Tandberg i Bilimportørenes Landsforening på Teknologirådets frokostmøte om biodrivstoff og nye bilavgifter i 2006.

Les hele saken her »

Maktfordeling avgjør friluftslivets fremtid

14. mar 2006

Hvem skal bestemme over arealer – sentrale eller lokale myndigheter? Ansvarsfordelingen blir veldig viktig i fremtidens friluftsliv, tror Teknologirådet: Den vil avgjøre hva som bygges ut, hvilke aktiviteter som tillates og hvem som får tjene på naturens godbiter.

Les hele saken her »

Marin verdiskaping

1. sep 2005

Teknologi, rekruttering og kompetanse

Les hele saken her »

– Norge har kommet til et punkt hvor det er nødvendig å satse tyngre og mer kreativt for å fremtidssikre norsk fiskeoppdrett. Teknologirådet anbefaler ny strategi.

23. apr 2012

Fra kull til grønne skoger

27. jun 2012

Norsk skogpolitikk holder mål i et klimaperspektiv

Les hele saken her »

Folkemøter om global oppvarming

26. sep 2009

På samme dag i 2009 ble det arrangert folkemøter i 38 land, hvor vanlige folk fikk uttale seg om klimautfordringer og aktuelle klimatiltak. Resultatene ble presentert på FNs klimatoppmøte i København senere samme år.

Les hele saken her »

Matens klimaspor

31. jul 2008

Å produsere og foredle mat belaster klimaet. Hvordan kan vi redusere belastningen – uten å slutte å spise?

Les hele saken her »

Biodrivstoff – klimatiltak med næringspotensial

16. nov 2006

Innblanding i bensin og diesel kan fremme omsetningen av biodrivstoff i Norge. Men er incentiver nok for å få til dette?

Les hele saken her »

Ordfører fikk råd fra borgerpanel

5. sep 2005

Bygging av boliger er uforenelig med dagens trafikksituasjon. Innfartsåren til Trondheim fra sør bør derfor legges under bakken, mener borgerpanelet som har vurdert Trondheim kommunes planer for utvikling av Tempe-området.

Les hele saken her »