Hopp over innholdet
« Hjem

Kunstig intelligens

Datamaskiner kan bli for smarte for vårt eget beste. Men de kan også gjøre livet bedre for hver enkelt av oss.

26. jan 2017

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

30. jan 2017

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder de oss en forklaring.

Les hele saken her »

Teknologien som lærer deg å kjenne

30. jan 2017

Kunstig intelligens er i ferd med å revolusjonere mange av tjenestene vi bruker til daglig. Lærende maskiner brukes for å gjøre informasjon om oss til skreddersydde produkter og forutse vår atferd.

Les hele saken her »

Rapport: Forutseende politi

6. okt 2015

Det er bedre å avverge kriminalitet enn å reagere i ettertid. Teknologirådet mener at tiden er inne for at også norsk politi prøver ut nye metoder.

Les hele saken her »

– Stort potensial for droner i nord

11. mar 2015

En konferanse i Bodø har for første gang samlet Norges viktigste miljøer innen forskning og næring og de ansvarlige myndigheter til diskusjon om droner i nord og mulighetene for et nasjonalt løft.

Les hele saken her »

Politiet – ikke på nett med publikum?

8. aug 2014

– Ved å utnytte at fire av fem nordmenn til enhver tid har med seg en smarttelefon med kamera og GPS, kan politiet få kortere responstid, bedre situasjonsforståelse og bedre kontakt med publikum, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Kan vi forutsi det neste ranet i Oslo?

13. des 2013

Et dataprogram kan hjelpe politiet til å være på stedet før et ran blir begått, eller ta en innbruddstyv på fersk gjerning. Bør de begynne å bruke det?

Les hele saken her »

Saken forklart: Sivile droner tar av

16. jun 2013

Den raske utviklingen skaper store muligheter, men også flere utfordringer.

Les hele saken her »

– Politiet har aldri hatt større muligheter

30. apr 2013

Teknologirådet etterlyser høyere IKT-ambisjoner i sitt innspill til Stortingsmeldingen om terrorberedskap.

Les hele saken her »

Smart politi

29. jan 2013

En god politibetjent trenger bra ører, skarpe øyne og et kvikt hode.

Les hele saken her »

Kryptering har blitt allemannseie. Skal politiet få lov til å hacke oss for å gjøre jobben sin?

8. jun 2016

Dine helsedata kan snart bli «alles» helsedata

30. jan 2017

Helse-Norge har allerede mye data og kan fremover i større grad få tilgang til målinger fra innbyggerne. Med avanserte analyseteknikker kan dataene brukes til å forebygge sykdom eller gi bedre behandling. Men hvor mye er vi villige til å dele mot å få bedre helsetjenester?

Les hele saken her »

How should we govern the algorithms that shape our lives?

18. mar 2016

With the advent of big data, algorithmic systems are poised to influence ever-larger portions of human activity.

Les hele saken her »

En nød-app som kan redde liv

1. jun 2015

– Medisinsk nødnummer 113 har fått en app som gjør det lett å gi viktig informasjon til nødmeldesentralen og enkelt for ambulansen å finne frem til riktig sted. Politiet bør komme etter med 112, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Ekspertgruppe: Droner kan gi bedre kontroll i nord

14. okt 2014

Med økende aktivitet i Arktis er det viktig å bedre norsk miljøovervåkning og redningsberedskap i nord. Droner kan være en del av løsningen, og gi høye gevinster og lav risiko, viser en ny rapport fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Ekspertgruppe: Norge bør få politidroner

25. apr 2014

Droner til observasjon i nødsituasjoner kan bli et viktig supplement til politihelikopteret, og gi bedre beredskap. Men klare grenser må til for å unngå en flyvende storebror som ser alt. Det er blant konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Droner: reddende engler i Arktis?

11. okt 2013

– Droner kan gjennomsøke store havområder i dårlig vær uten å sette menneskeliv i fare, og er godt egnet for søk og redning i Arktis, sier prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Politiet bør vurdere droner

20. mai 2013

Droner gjør det raskere, enklere og billigere for politiet å få en observasjonsplattform opp i lufta. Slik teknologi bør med når Stortinget nå diskuterer terrorberedskap.

Les hele saken her »

Hvem ser best – øynene på bakken eller i lufta?

11. mar 2013

Bør droner tas i bruk i søk- og redningsaksjoner i Norge, eller er det øynene på bakken som ser best?

Les hele saken her »

Politiet er ikke på nett

14. aug 2012

Politiet har ikke tatt inn over seg teknologi-revolusjonen siste tiår, ifølge 22. juli-kommisjonen. Dette må vi gjøre noe med raskt, men klokt.

Les hele saken her »

I 2004 utlyste det amerikanske forsvaret en konkurranse om å lage den første førerløse bilen, uten at noen klarte å løse oppgaven. I dag har Googles selvkjørende testbiler tilbakelagt omlag 2,5 millioner kilometer i amerikanske byer, og biler med autopilot er allerede på markedet.

3. mai 2016

Når data utpeker svindlere og hjelper skoleleie og arbeidsledige

30. jan 2017

Lærende maskiner kan brukes til å levere velferdstjenester som tilpasset hver person. Men maskinene som tas i bruk kan være vanskelige å forstå. Kan vi da gi dem kontrollen?

Les hele saken her »

Opptak av frokostseminar om overvåkningsøkonomien

28. jan 2016

Teknologirådet og Datatilsynet holdt 28. januar et seminar om overvåkningsøkonomien. Opptaket av seminaret kan du se her.

Les hele saken her »

Høringsinnspill: Politireformen trenger et teknologiløft

25. mai 2015

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til politireform. Teknologirådet mener at forslaget ikke tar nok hensyn til hvor viktig teknologi er for politiets beredskap og kontakt med publikum.

Les hele saken her »

Politiet bør overvåke åpne sosiale medier

15. aug 2014

Terrorangrepene 22. juli 2011 viste hvor raskt informasjon sprer seg i sosiale medier. En god del av den er åpen for alle – også for politiet. Det bør de utnytte til å skaffe seg bedre situasjonsforståelse og beslutningsgrunnlag når det haster.

Les hele saken her »

Droner over Lærdal

23. jan 2014

Dronene over Lærdal viser at vi må ta debatten om hvem luftrommet skal åpnes for.

Les hele saken her »

Nært politi med ny teknologi

10. okt 2013

– Informasjonsrevolusjonen har endret forutsetningene for politiarbeidet på samme måte som bilen, telefonen og politiradioen i sin tid gjorde, sier Tore Tennøe.

Les hele saken her »

Terrorberedskap: droner må vurderes

30. apr 2013

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet har endret premissene for beredskapsarbeidet og bør endre politiets metoder og organisering fremover.

Les hele saken her »

Droner tar av

29. jan 2013

Du kan ha den i lomma, den veier 16 gram, er utstyrt med tre kameraer, har autopilot med fullt GPS-system, samt en aksjonsradius på opptil 1000 meter.

Les hele saken her »