Hopp over innholdet

Helse og medisin

Artikkelen tilhører Bruksområder, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Nanoteknologi utvikles til bruk i diagnose og be­handling. Sensorer basert på nanoelektronikk kan oppdage virus og skade. Medisin kan plas­seres i nanokapsler som oppløses etter at medi­sinen er transportert dit den skal virke.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Diagnostikk og overvåking

Nanoteknologi kan bidra til å fremskaffe datasensorer uten behov for ekstern energitilførsel. Slike sensorer kan sendes inn i kroppen for å oppdage sykdom og skade, og overvåke om en behandling fungerer som den skal (les blant annet her). Et eksempel er sensorer som kontrollerer blodsukkeret ved diabetes eller blodtykket til hjertepasienter, og varsler når det er problem.

Målrettet medisinering

Den mest umiddelbare bruken av nanoteknologi innen medisinering er ikke å lage nye medisiner, snarere å målrette medisineringen bedre. Ved å hekte virksomme stoffer på andre molekyler som dendrimer, eller kapsle dem inn, kan medisinene bli fraktet dit de skal virke og man unngår at de gir bivirkninger i andre deler av kroppen.

Et eksempel på bruk av målrettet medisinering er innen kjemoterapi for kreftbehandling hvor man forsøker å utvikle kapsler som først avgir cellegiften når de blir bestrålt utenfra. Dermed kan virkningen avgrenses til svulsten. Les mer om muligheter for nanoteknologi innen kreftbehandling på norsk og engelsk.

Parallelt med utviklingen er det grunn til å spørre om slike nye leveringsmåter kan gi nye bieffekter. Kanskje kan risikoen være annerledes når kjemoterapi kombineres med kapsler og stråling. Dette må vi forstå og håndtere, og det pågår allerede diskusjoner om ulike leveringsmåter bør risikovurderes og reguleres separat.

Implantater og instrumenter

Nanoteknologi kan gjøre det mulig å skreddersy materialer som kan erstatte skadde hornhinner og blodkar. Sterke og lette materialer, blant annet basert på karbonnanorør, kan brukes til å lage kunstige ledd og knokler. Nanoelektroder kan erstatte skadde nervebaner, og dermed styrke førlighet og sanser. Nanoteknologi kan også brukes til å modifisere overflatene på implantater slik at kroppen ikke avviser dem.

Å erstatte organer er mer komplisert enn å erstatte vev, men kombinasjonen av sterke materialer, membraner, sensorer og doseringssystemer kan trolig gi nye muligheter ved for eksempel nyresvikt og diabetes.

Kirurgi

Styrken til karbonnanorør og andre materialer kan gjøre dem egnet til kirurgiske verktøy. Nye typer verktøy, i kombinasjon med bedre bildeverktøy, kan forbedre teknikker for minimal invasiv kirurgi, altså metoder for å operere uten skjæring.

Alt-i-ett

Etter hvert som nanoteknologien gjør oss i stand til å arbeide på stadig mindre skala åpner det seg muligheter for å integrere flere funksjoner i samme apparat. Vi kan se for oss enheter som både kan oppdage skade, dosere ut medisiner, utføre reparasjoner og generelt ordne opp.

Et nokså trivielt eksempel er kontaktlinser som doserer øyedråper etter behov, til behandling av øyensykdommer. Men hva med små roboter som beveger seg rundt i kroppen for egen maskin? Slike apparater kan kanskje reparere og vedlikeholde menneskekroppen fra innsiden. Et eksempel på sistnevnte finnes her.

Potensialet ved slike alt-i-ett apparater er kanskje aller størst ved kroniske lidelser og tilstander. Kronisk syke kan benytte apparater som kontinuerlig overvåker tilstanden og iverksetter behandling, og kan dermed slippe unna sykesengene. Imidlertid kan dette også reise store utfordringer. Vil – og kan – folk stole på teknologien? Vil den elektroniske overvåkingen som kreves bryte med pasientens personvern og personlige integritet? Og vil nye behandlingsformer medføre at mange tilstander sykeliggjøres som ellers er sett på som naturlige?

Beskyttelse

Nanoteknologi gir mange muligheter innen beskyttelse. Det er blant annet aktuelt at elektroder kan integreres i bandasjer og gi bedre sårbehandling. Nanopartikler av sølv brukes som desinfeksjonsmiddel i plaster og bandasjer. Dette er imidlertid omstridt, les her.

Tannpleie

Implantater og instrumenter basert på nanomaterialer kan gjøre mye nytte innen tannpleie. Det arbeides blant annet med å utvikle metoder for å tilføre kalsium til skadde tenner og dermed stoppe ising.

Bionanoteknologi

I fremtiden er det aktuelt at syntetiske stoffer kombineres med proteiner og DNA for å gi nye typer legemidler. Dette omtales som bionanoteknologi.

LES OGSÅ

IKT og elektronikk

Elektronikkindustrien etterspør stadig mindre enheter fordi disse jobber raskere med lavere energiforbruk. Intel har utviklet transistorer som måler 32 nm, under 1/5 av standarden ved årtusenskiftet.

Les hele saken »

Energi og miljø

Klima- og miljøspørsmål krever nye løsninger for produksjon og bruk av energi. Det kanskje viktigste potensialet ligger i solenergi, og mange setter sin lit til nanoteknologi. Nanomaterialer kan også gi en miljøgevinst på andre områder, som rensing av vann og beskyttelse av byggematerialer.

Les hele saken »

Mat og landbruk

Nanoteknologi brukes allerede i innpakning og emballasje, blant annet for å redusere sig av gasser gjennom plastemballasje, og dette er temmelig ukontroversielt. Mer utfordrende er nanoteknologi i selve matvarene.

Les hele saken »