Hopp over innholdet

Mat og landbruk

Artikkelen tilhører Bruksområder, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Nanoteknologi brukes allerede i innpakning og emballasje, blant annet for å redusere sig av gasser gjennom plastemballasje, og dette er temmelig ukontroversielt. Mer utfordrende er nanoteknologi i selve matvarene.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Nanoteknologi i mat er et mangfoldig tema. Maten består i seg sjøl av komponenter på nanoskalaen og mye av den tradisjonelle næringsmiddelindustrien og matlagingen går ut på å manipulere dette.

For eksempel har man lenge benyttet homogenisering til å finfordele melkefettet slik at det ikke klumper seg sammen og flyter opp. Liknende teknikker blir i dag gjerne presentert som nanoteknologi uten at det er enkelt å se det helt nye, se blant annet denne artikkelen om modifisering av melkefett i iskrem.

En aktuell mulighet innen nanoteknologi er å modifisere næringsstoffer slik at de lettere blander seg i vann eller fett i maten. Slike teknikker kan anvendes både på organiske næringsstoffer som vitaminer og proteiner, og uorganiske mineraler.

Vi kan også oppleve nye tilsetningsstoffer som skal bidra til blant annet farge og konsistens. Det er usikkert om alle slike anvendelser vil bli gått nok håndtert etter eksisterende lovgivning for mat og næringsmidler.

Landbruket kan ha nytte av nye materialer, energiløsninger, sensorsystemer og medisiner, på lik linje med andre næringssektorer. Det er også snakk om å bruke nanoteknologi til å utvikle sprøytemidler som er mer målrettede, lettere tilgjengelige eller har kraftigere effekt.

Det er fare for at dette kan medføre bieffekter i jorda eller maten, men dagens regelverk pålegger ikke egen risikovurdering av slike modifiserte sprøytemiddel. USAs miljømyndigheter har varslet at de vil vurdere om regelverket må tilpasses

LES OGSÅ

IKT og elektronikk

Elektronikkindustrien etterspør stadig mindre enheter fordi disse jobber raskere med lavere energiforbruk. Intel har utviklet transistorer som måler 32 nm, under 1/5 av standarden ved årtusenskiftet.

Les hele saken »

Energi og miljø

Klima- og miljøspørsmål krever nye løsninger for produksjon og bruk av energi. Det kanskje viktigste potensialet ligger i solenergi, og mange setter sin lit til nanoteknologi. Nanomaterialer kan også gi en miljøgevinst på andre områder, som rensing av vann og beskyttelse av byggematerialer.

Les hele saken »

Helse og medisin

Nanoteknologi utvikles til bruk i diagnose og be­handling. Sensorer basert på nanoelektronikk kan oppdage virus og skade. Medisin kan plas­seres i nanokapsler som oppløses etter at medi­sinen er transportert dit den skal virke.

Les hele saken »