Hopp over innholdet

Avfall og avløp

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Dersom produkter eller stoffer ender opp som avfall kan forurensningsloven igjen bli aktuell. Intensjonen er at avfallet skal håndteres på en forsvarlig måte.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Forurensningsloven inneholder et generelt forbud mot å behandle avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Det er videre regler om hvordan ulike kategorier avfall kan og skal behandles, inklusive regler om gjenvinning og ombruk.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gir regler om behandlingen av visse typer produkter, heriblant de som inneholder stoffer klassifisert som farlige.

For henholdsvis biler, emballasje, og elektriske og elektroniske artikler (EE-avfall) har myndighetene og næringslivet inngått avtaler om utvidet produsentansvar. Dette innebærer at produsentene tar ansvar for innsamling og avfallshåndtering og forventes å forsterke livsløpsperspektivet ved utvikling av produkter.

For avløp gjelder i utgangspunktet de generelle reglene om forurensning. Forurensningsloven gir også pålegg om å rydde opp i forurensninger, jamfør nyere initiativ for å rydde opp i forurenset grunn blant annet i barnehager og fjordbasseng.

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »