Hopp over innholdet

Mulige helseeffekter

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Det er reist spørsmål om tryggheten ved produkter som inneholder nanomaterialer. Nyere resultater fra dyreforsøk bekrefter hypotesen om at karbonnanorør, et av de mest omtalte og lovende nanomaterialene, kan utløse samme reaksjoner som asbest.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Helserisiko ved nanomaterialer avhenger både av om de har skadelige effekter, og i hvilken grad vi blir eksponert. Det er særlig nanopartikler (inkludert rør og tråder) som har potensial for å gi skade. Partikkelformen kan gjøre det mulig å trenge gjennom til steder som ellers er beskyttet. Videre kan størrelsen medføre økt reaktivitet.

Eksponering: Opptak og spredning i kroppen

Hvorvidt kroppens celler og organer blir utsatt for nanopartikler avhenger av opptak og spredning i kroppen, samt metabolisme og eliminasjon. Partiklenes evne til å passere fysiologiske barrierer i tarm, lunger, blodkar og celler er avgjørende. Les mer om opptak og spredning.

Mulige effekter i celler og organer

EUs vitenskapskomité SCCP påpeker stor variasjon i sårbarhet innen befolkningen. Eksempel på følsomme grupper er barn, gamle og personer med kroniske sykdommer og svekkelser i hud, lunger, hjertekar- og immunsystem. Risikovurdering av nanomaterialer krever oppmerksomhet om dette.

Merk at kunnskapen om nanopartiklers helseeffekter foreløpig er svært begrenset. Selv om det finnes forsøk som indikerer at visse typer nanopartikler kan ha en effekt på celler, forteller ikke det oss om partiklene faktisk forekommer i nevneverdig omfang eller om de opptas og spres i kroppen slik at de når fram til cellene.

Listen over relevante tema å undersøke er lang (se en oversikt her). Det kan derfor være en lang vei å gå for å konkludere at et bestemt materiale er risikabelt – eller harmløst. Særlig krevende er å skaffe kunnskap om langtidseffekter, om nedbrytningsprodukter og deres effekter, og om samvirkning mellom ulike stoffer.

Litteraturhenvisninger

Disse nettsidene er for en stor del basert på rapporten Nanomaterialer, risiko og regulering, utgitt juni 2008. Dersom du er interessert i litteraturhenvisninger utover de som er lenket i teksten oppfordrer vi til å slå opp i denne.

Rapport: Nanomaterialer, risiko og regulering

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »