Hopp over innholdet

Risiko ved fullerener

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 8. sep 2008

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Fullerener finnes i mange ulike versjoner og funn fra risikovurderinger spriker. Enkelte versjoner har vist seg å gi celleskade i ulike typer celler, fra bakterier til celler fra høyerestående organismer.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Den mest omtalte formen av fulleren er C60-fulleren, mens fullerol er en typisk derivat der hvert hvert karbonatom er bundet til en OH-gruppe. Sammenlikninger av slike ulike derivater har vist at dosen som gir celleskade varierer med en faktor på over 1 million, med sterkere effekt for grunnformen av C60 sammenliknet med derivater som fullerol.

Som for andre nanopartikler er skaden antatt å ha sammenheng med oksidativt stress, men enkelte derivater viser også tegn til å fungere som antioksidanter. Fullerener er generelt antatt å være fotoreaktive og har i kombinasjon med lys forårsaket DNA-skade og mutasjoner.

 

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »