Hopp over innholdet

Risikoer ved kvanteprikker

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 9. aug 2008

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Enkelte kvanteprikker påkaller umiddelbar oppmerksomhet fordi de inneholder tungmetaller som kadmium. Risikoen kan imidlertid være begrenset hvis tungmetallet kun finnes i kjernen av kjerne-skall-prikker og dermed er utilgjengelig bak et skall.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

I andre tilfeller vil kvanteprikker bestå i nanoskalare aktive felt som er tett integrert i en matrise. Dette kan hindre eksponering og dermed også risiko. I et livsløpsperspektiv er det imidlertid nødvendig å vurdere om skallet eller matrisen vil beskytte kvanteprikken også i destruksjonsfasen. Forsøk har vist at lys eller særskilte oksidative forhold kan bryte ned belegg som omgir kjernen.

Studier viser at kvanteprikkers reaktivitet øker med redusert partikkelstørrelse. Det er vist at enkelte kvanteprikker tas opp i celler, og dernest, at visse kvanteprikker opphoper seg i kroppen. Enkelte stoffgrupper brukt til å funksjonalisere kvanteprikker kan ha særskilte toksiske egenskaper.

LES OGSÅ

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Les hele saken »

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »