Hopp over innholdet

Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner

Artikkelen tilhører Er nanoteknologi trygt?, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Risikovurderinger er selve «navet» i samfunnets ordninger for å sikre trygg håndtering av stoffer og produkter. Om risiko blir påvist kan det blant annet medføre at stoffer forbys eller at de kan markedsføres under visse vilkår.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

På den annen side, dersom risiko ikke blir påvist forutsetter lovgivningen at det heller ikke er behov for restriksjoner. Utfordringen med denne modellen er å sikre at risikovurderingene faktisk fanger opp problematiske stoffer.

Smutthull kan oppstå dersom testmetodene som benyttes ikke skaffer god nok forståelse, eller alternativt, fordi mange stoffer og anvendelser er fritatt fra risikovurdering. Som vist i figuren nedenfor vil slike smutthull ikke bare svekke muligheten for god kontroll med industriens produkter, men også muligheten for vern av miljø og arbeidsmiljø.

Sårbarheten for slike smutthull varierer mellom ulike lovverk. Tilsetningsstoffer i mat må bestå ulike tester for å kvalifisere for en liste over godkjente stoffer – her er altså risikovurderingen obligatorisk. Vanlige kjemikalier fordrer risikovurdering kun hvis de oppfyller bestemte kriterier, jamfør REACHs terskelverdi på 1 tonn.

Slike forskjeller i lovgivningen kan begrunnes ved at eksponeringen, og dermed beskyttelsesbehovet, er langt høyere for mat enn for andre produkter. Det er likevel grunn til å reflektere over hvor sårbare vi kan tillate oss å være, dette dilemmaet settes særlig på spissen innen et så ukjent felt som nanomaterialer.

LES OGSÅ

Kriterier for risikovurdering

Det er ikke nytt at samfunnet må håndtere stoffer som medfører risiko. En viktig huskeregel er at såfremt vi identifiserer disse stoffene og forstår deres egenskaper, så blir det også lettere å håndtere dem riktig.

Les hele saken »

Risiko og risikohåndtering

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av stoffer og produkter. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er strengt regulert. Og stoffer som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for trygg håndtering.

Les hele saken »

Effekter på organismer og næringskjeder

Organismers sårbarhet for nanopartikler kan variere sterkt ut fra blant annet atferd og fysiologi. Arter som lever lenge vil være mer sårbare for fremmedstoffer som er tungt nedbrytbare og lett akkumuleres, dette gjelder også for arter som befinner seg på høyere nivåer i næringskjedene siden fremmedstoffene kan bli oppkonsentrert.

Les hele saken »