Hopp over innholdet

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 24. feb 2014

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

I fremtiden vil de store endringene skje i liten skala: Klærne vi går i, maten vi spiser, og mobiltelefonene vi snakker i blir utviklet på nanonivå, og nanoteknologien er blitt et hovedfokus for verdens økonomiske stormakter. Den amerikanske kongressens U.S. Government Accountability Office (GAO) har nylig utgitt en ny rapport om nanoteknologi. Rapporten munner ut av et strategisk forum med eksperter innen nanoteknologi fra både akademia, regjering og næringsliv.

Nanoteknologi en megatrend

Nanoteknologi er en megatrend som snart kan bli viktigere for økonomien enn det den digitale teknologien er i dag – en «General Purpose Technology» – mener ekspertene. Det betyr at den har stor påvirkning på nasjonalbudsjettet, og er i stand til å endre hele samfunnet. Alt fra produksjon av vannavstøtende stoffer til utviklingen av forskningspolitikk vil henge nøye sammen med utviklingen av nanoteknologi.

Allerede er det hard konkurranse om å bygge kompetansen som blir nødvendig for å hevde seg. Hvem blir de første til å få en nanobasert økonomi? De viktigste konkurrentene er ifølge rapporten USA, Russland og Kina, som alle investerer store summer i forskning og utvikling i det som ser ut til å bli vår tids månekappløp.

Ubegrensede bruksområder

Det er den enorme bredden i hva nanoteknologi kan brukes til som gjør den så viktig. Ikke minst er dens mulighet for å smelte sammen med andre allerede eksisterende teknologier lovende. Flere eksperter mener at de næringene vi kjenner i dag vil smelte sammen med nanoteknologi.

Potensialet er nærmest ubegrenset: fra medisin med ekstrem treffsikkerhet mot kreftceller, til betong med nanofibre som overvåker om det oppstår svakheter – f.eks. i en bro eller en tunell.

Selv om det fortsatt er usikkert hvordan nanoteknologi vil utvikle seg og påvirke andre sektorer, har den stort potensial for å gjøre produksjonen mer effektiv, og for å skape innovasjon både innen produkter og prosesser.

Ett eksempel er at nanoteknologiens presisjon vil kunne bedre solcellers evner til å utnytte sollys, noe som i seg selv representerer både produkt- og prosessinnovasjon. GAO sammenligner nanoteknologiens disruptive potensial med både elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen.

Lav kunnskap om risiko

Det mangler fortsatt mye forskning og kunnskap om de mulige farene ved ulike nanomaterialer. Kan dagens bruk føre til en større fare for kreft om 15 eller 25 år?

Flere av ekspertene er frustrert over situasjonen, og ønsker å drive relevant forskning over lengre perioder for å danne et bedre bilde av langtidsvirkningene. Det er viktig for å kunne gi befolkningen god informasjon om potensielle farer.

I dag vet folk flest lite om hva nanoteknologi er og hvor utbredt det er. Rapporten peker på at det trengs regulering av nanoteknologi både på produsent- og forbrukersiden.

Felles standarder og terminologi er viktig ikke bare når det kommer til helse, miljø og sikkerhet, men også et nyttig verktøy for internasjonal samhandling om nanoteknologi. En utfordring er at kostnadene knyttet til testing og godkjenning av produkter kan bli høye.

Nanopolitikk for USA

Ekspertenes råd for USAs vei fremover er å fortsette å satse på grunnforskning, og samtidig ta inn over seg at nanoteknologien i større grad vil bevege seg fra forskning og utvikling til produksjon.

Rapporten fremmer fire satsningsområder:
1) Få bedre data om andre lands investeringer.
2) Utvikle internasjonale standarder og merkeordninger.
3) Sikre amerikansk konkurranseevne gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
4) Mer forskning om risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Lenker:

GAOs podkast om rapporten

Artikkel om rapporten i The Economist

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »

Fullerener

Fullerener er dannet av karbon. Grunnstrukturen av karbonatomene er den samme som i karbonnanorør og grafitt, men planet av karbonatomer er foldet til en ball. Mest kjent er C60-fulleren hvor 60 atomer er organisert i samme struktur som hjørnene mellom lærlappene på en fotball.

Les hele saken »