Hopp over innholdet
« Hjem

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

15. nov 2010

Inspirasjon fra naturen

15. jun 2009

Nanoteknologi innebærer noe ganske nytt. Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen.

Les hele saken her »

Kategorier av nanomaterialer

15. jun 2009

Tradisjonelt identifiseres stoffer ut fra kjemisk struktur. For å kategorisere nanomaterialer er det i tillegg nødvendig å skille mellom ulike fysiske strukturer.

Les hele saken her »

Nanopartikler av sølv og andre metaller

30. mar 2009

Metalliske nanopartikler består av enkeltmetaller som jern, kobber, sølv eller gull. Slike metaller får nye og uvante egenskaper når de opptrer på nanoskalaen. Gull lyser blått og sølv er et effektivt bakteriehemmende middel.

Les hele saken her »

Nanopartikler kan kategoriseres ut fra kjemisk og geometrisk struktur. Her kan du finne en enkel beskrivelse av sentrale nanopartikler, som karbonnanorør, C60-fulleren og titandioksid.

15. jun 2009

Hvordan lages nanomaterialer?

15. jun 2009

Nanomaterialer fremstilles gjennom to ulike tilnærminger, topp-ned og bunn-opp. Topp-ned-metoder innebærer å etse eller skjære ut strukturer fra et større emne. Bunn-opp-metoder går mer radikalt til verks, ved å bygge nye strukturer.

Les hele saken her »

Metalloksider og keramiske nanopartikler

30. mar 2009

Mange av de nanopartiklene som er mest utbredt dannes av metalloksider og beslektede stoffer som silikater og karbider. Blant metalloksider finner vi blant annet titandioksid (TiO2), silisiumdioksid (SiO2) og sinkoksid (ZnO). Alle disse forekommer som naturlige mineraler, og nanopartiklene produseres som oftest ved oppmaling eller skjæring av slike mineraler.

Les hele saken her »

Kvanteprikker

30. mar 2009

Kvanteprikker er krystaller av halvledermaterialer, og blant disse finner vi også svært små metalliske nanopartikler (sølv, kobolt). Kvanteprikker har evne til å ta opp eller avgi energi av bestemte nivåer. Dette utnyttes blant annet i belysning og som markører i medisinsk avbildning. Halvlederegenskapene utnyttes innen elektronikk.

Les hele saken her »

Hva er nanoteknologi? Er det farlig? Sjekk hva forskningen sier.

15. jun 2009

Ordforklaringer og definisjoner

15. jun 2009

Nano er gresk for "dverg". En nanometer er en milliarddels meter. Nanoteknologien opererer på en skala fra 100 nm, som omtrent tilsvarer størrelsen på virus, ned til størrelsen på atomer, ca. 0,1 nm. Til sammenlikning er tverrsnittet av et hårstrå ca. 100.000 nm. Størrelsesforholdet mellom en nanopartikkel og en fotball er omtrent som forholdet mellom en fotball og jordkloden.

Les hele saken her »

Karbonnanorør

30. mar 2009

Karbonnanorør er hule nanotråder av grunnstoffet karbon (kull). Siden de består av rent karbon omtales disse som allotroper av karbon, på linje med grafitt og diamant. Forskjellen ligger i hvordan atomene er forbundet med hverandre, se en animasjon av dette på forskning.no.

Les hele saken her »