Hopp over innholdet

Kvanteprikker

Artikkelen tilhører Hva er nanoteknologi?, postet 30. mar 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Kvanteprikker er krystaller av halvledermaterialer, og blant disse finner vi også svært små metalliske nanopartikler (sølv, kobolt). Kvanteprikker har evne til å ta opp eller avgi energi av bestemte nivåer. Dette utnyttes blant annet i belysning og som markører i medisinsk avbildning. Halvlederegenskapene utnyttes innen elektronikk.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Evnen til å ta opp og avgi bestemte energimengder bygger på at kvanteprikker er designet slik at enkeltatomer ikke skal ”overdøve” hverandre, men snarere oppfører seg synkront. Siden denne synkrone oppførselen ikke finnes naturlig omtales kvanteprikker som transitive nanopartikler.

Kvanteprikker vil ofte være nanoskalare aktive felt på større strukturer, som transistorer i integrerte kretser. Man kan diskutere om disse bør regnes som nanopartikler eller snarere faller i andre kategorier av nanomaterialer.

kvanteprikker_512_B2Z129Ut fra fysisk struktur kan vi skille mellom to typer kvanteprikker. Kjerneprikker er homogene tvers gjennom (for eksempel CdSe, av kadmium og selen), mens kjerne-skall-prikkene har ulike materialer i kjerne og skall (CdTe/ZnS, med kjerne av kadmium og tellurium og skall av sinksulfid). Mange kvanteprikker er vannavstøtende og må funksjonaliseres med en vanntiltrekkende overflate for medisinsk bruk.

Les også om mulige risikoer ved kvanteprikker.

LES OGSÅ

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »

Inspirasjon fra naturen

Nanoteknologi innebærer noe ganske nytt. Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen.

Les hele saken »

Nanopartikler og deres egenskaper

Nanopartikler kan kategoriseres ut fra kjemisk og geometrisk struktur. Her kan du finne en enkel beskrivelse av sentrale nanopartikler, som karbonnanorør, C60-fulleren og titandioksid.

Les hele saken »