Hopp over innholdet

Nanopartikler av sølv og andre metaller

Artikkelen tilhører Hva er nanoteknologi?, postet 30. mar 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Metalliske nanopartikler består av enkeltmetaller som jern, kobber, sølv eller gull. Slike metaller får nye og uvante egenskaper når de opptrer på nanoskalaen. Gull lyser blått og sølv er et effektivt bakteriehemmende middel.

Ull

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Nanopartikler av gull og sølv kan lyse blått, rødt eller i andre farger alt etter partikkelstørrelsen. En illustrasjon er vist til høyre.

Slike partikler kan brukes som lysmarkører i medisinsk avbildning. Partiklene kan designes til å samle seg ved en svulst, og etter hvert som de hoper seg opp og danner større ansamlinger vil fargen endre seg.

Antibakterielt sølv

Til forskjell fra sølv slik vi kjenner det i blant annet sølvtøy, er nanopartikler av sølv skadelig for bakterier. Slikt nanosølv er i bruk på en rekke områder, blant annet til rensing av drikke- og badevann, i vaskemaskiner som avgir sølv til vaskevannet, og sokker innsatt med sølv.

Om den antibakterielle effekten ved nanopartikler kan være gunstig for hygienen, kan den være problematisk i naturen. Sølv rammer dessuten ikke bare mikroorganismer, men kan også være giftig for vannlevende organismer som fisk og krepsdyr. Les mer om mulige risikoer ved blant annet nanosølv.

Mye som kalles ”nanosølv” dreier seg om oppløst sølv i form av ladete sølvatomer (sølvioner). Denne varianten av sølv er godt kjent fra før og dermed har vi også forutsetninger for å avveie fordeler og ulemper.

Vi er mer ukjent med sølvpartikler som består av flere atomer. Det vi fort oppdager er imidlertid at vi ikke kan forutsi egenskapene ved én type nanopartikkel ut fra egenskapene hos en annen, tilsynelatende beslektet, variant.

Magisk antall

Et eksempel på dette er at gullpartikler med 8 eller 22 atomer er langt mer reaktive enn de med 7 eller 20 atomer. Forklaringen er at sistnevnte antall tillater å innta en geometrisk form som innebærer en lavere, og dermed mer stabil, energitilstand. For eksempel kan 20 atomer danne en regelmessig pyramide med trekantet grunnflate, et tetraheder, hvor atomene kan slå seg godt til ro.
MagiSmå endringer kan altså skape stor forskjell. Ofte er det vanskelig å forutsi hvilke partikler som kan være problematiske. Dette er en utfordring i arbeidet for trygge nanomaterialer, les mer om dette her.

 

 

LES OGSÅ

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »

Inspirasjon fra naturen

Nanoteknologi innebærer noe ganske nytt. Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen.

Les hele saken »

Nanopartikler og deres egenskaper

Nanopartikler kan kategoriseres ut fra kjemisk og geometrisk struktur. Her kan du finne en enkel beskrivelse av sentrale nanopartikler, som karbonnanorør, C60-fulleren og titandioksid.

Les hele saken »