Hopp over innholdet

Hva er nanoteknologi?

Artikkelen tilhører Hva er nanoteknologi?, postet 15. nov 2010

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Størrelse

En nanometer (nm) er en milliarddels meter. Nanoteknologi dreier seg om å manipulere partikler på en skala fra 100 nm (som omtrent tilsvarer størrelsen på virus) ned til størrelsen på atomer, ca 0,1 nm. På dette nivået gjør kvantemekaniske lover seg gjeldende, som betyr at på denne skalaen har stoff andre egenskaper enn i større strukturer.

Små partikler påvirkes lite av tyngdekraft og bevegelsesenergi som vi kjenner fra vår skala. Snarere dominerer elektromagnetiske krefter som kan fremkalle andre fysiske og kjemiske egenskaper. Disse gir seg uttrykk på forskjellige måter, alt etter som hvilken geometrisk form partiklene tar. I tillegg kan nanomaterialer kategoriseres etter deres fysiske eller kjemiske struktur.

Nanomaterialer

Et sentralt felt innen nanoteknologi er å utvikle nanomaterialer. Materialene kan ha form av overflatestrukturer, porer eller partikler. De kan produseres ved å bygge dem opp fra mindre molekyler eller ved å skjære/male opp større strukturer.

Både i hjemmet og industrien er produkter basert på nanomaterialer allerede i utstrakt bruk, blant annet i klærne vi går med og maten vi spiser. I naturen finnes det også mange eksempler på arter som benytter seg av egenskaper på nanoskalaen. Disse utgjør en viktig inspirasjonskilde for forskere, som stadig er på jakt etter nye materialer og bruksområder for nanoteknologi.

Nanoteknologi er et relativt ungt forskningsområde, og opplever en rask utvikling. På grunn av dette melder det seg mange spørsmål omkring hva effekten av denne utviklingen vil bli i fremtiden. Svar på noen sentrale spørsmål finner du her.

LES OGSÅ

Inspirasjon fra naturen

Nanoteknologi innebærer noe ganske nytt. Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen.

Les hele saken »

Nanopartikler og deres egenskaper

Nanopartikler kan kategoriseres ut fra kjemisk og geometrisk struktur. Her kan du finne en enkel beskrivelse av sentrale nanopartikler, som karbonnanorør, C60-fulleren og titandioksid.

Les hele saken »

Hvordan lages nanomaterialer?

Nanomaterialer fremstilles gjennom to ulike tilnærminger, topp-ned og bunn-opp. Topp-ned-metoder innebærer å etse eller skjære ut strukturer fra et større emne. Bunn-opp-metoder går mer radikalt til verks, ved å bygge nye strukturer.

Les hele saken »