Hopp over innholdet

Legemidler, mat og kosmetikk

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 15. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Anvendelser som legemidler, mat og kosmetikk er underlagt særskilte regelverk. Lovgivningen på disse områdene er generelt strengere enn for allminnelige forbrukerprodukter. For eksempel kan legemidler som hovedregel kun markedsføres etter tillatelse.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Mat

Matloven innfører ikke noe generelt krav om markedsføringstillatelse, men gir hjemmel for å innføre slike ved forskrift. Loven inneholder generelle forbud mot omsetning av næringsmidler og fôr som ikke er trygge (§§ 16 og 17).Frukt

Det er en stor mengde forskrifter under matloven. Av særlig interesse for nanomaterialer er generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler, og mer spesifikke forskrifter om:

  • tilsetningsstoffer til næringsmidler
  • aromaer mv til næringsmidler
  • materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasje)
  • plantevernmidler

I tillegg finnes det en rekke mer produktspesifikke forskrifter. Regelverket er stort sett en gjennomføring av forpliktelser under EØS-avtalen.

Enkelte forskrifter inneholder detaljerte lister over stoffer som er forbudte eller tillatte, i hvilke matvarer de er tillatt, samt grenseverdier. Således inneholder forskrift om tilsetningsstoffer en positivliste over tillatte stoffer, og for å kvalifisere for denne listen kreves det omfattende dokumentasjon.

For kontaktmaterialer finnes en positivliste for plastmaterialer brukt til matemballasje. Her finner vi blant annet spesifikasjoner omkring bruk av leirepartikler og nylonflak i plastemballasje, og det stilles maksimumskrav for migrasjon av stoffer fra slik emballasje.

Kosmetikk

KosmetikkKosmetikkloven inneholder et generelt forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre for mennesker eller dyr. Nærmere bestemmelser som blant annet inneholder forbud mot konkrete stoffer (negativliste), og liste over stoffer som er tillatt under nærmere angitte betingelser, finnes i den generelle forskriften for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Forskriften stiller krav om å oppgi ingredienser.

 

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »