Hopp over innholdet

Lovverket må opprustes

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 16. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Teknologirådet anbefalte i en rapport fra 2008 at myndighetene ruster opp lovverket for å håndtere helse- og miljørisiko ved nanomaterialer. Rådet påpekte at gjeldende lovverk ikke sikrer tilstrekkelig kunnskap ­– og dermed heller ikke tilstrekkelig kontroll.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Lovverket må opprustes

Teknologirådet anbefalte i en rapport fra 2008 at myndighetene ruster opp lovverket for å håndtere helse- og miljørisiko ved nanomaterialer. Rådet påpekte at gjeldende lovverk ikke sikrer tilstrekkelig kunnskap ­– og dermed heller ikke tilstrekkelig kontroll.

Rapporten gjennomgår utfordringene ved forvaltning av nanomaterialer. Et sammendrag av rapportens funn finnes her. Rapporten anbefaler at myndighetene tar følgende grep:

Klargjør industriens forpliktelser til å skaffe kunnskap

Industriens forpliktelser er i dag knyttet til hvor mange tonn de produserer. Slike vektbaserte terskelverdier må suppleres med andre verdier, for eksempel overflateareal og partikkelantall.

I tilfeller der nanomaterialer anses som nye tilstander av eksisterende stoffer må dette ikke brukes som argument mot risikovurdering. Risikovurdering må også omfatte egenskaper som kan oppstå gjennom livsløpet.

Innfør en registreringsplikt

Det er behov for å følge med på bruken av nanomaterialer. Registreringsplikten til Produktregisteret bør utvides til å omfatte alle produkter som er tilsatt nanopartikler.

Utvidet produsentansvar

Det er nødvendig å stimulere aktsomhet i næringslivet. Blant mulige tiltak er å gi industrien økt ansvar for produktene fra vugge til grav gjennom ordninger for utvidet produsentansvar.

Kunnskapsbasert forvaltning

Mangelfull kunnskap må møtes gjennom forskning på helse- og miljøeffekter, samt metodeutvikling. Myndighetene bør utpeke fagmiljøer med ansvar for å være oppdatert om kunnskapstilfanget internasjonalt. Dernest bør de vurdere å etablere en vitenskapskomité som kan gi råd om risikovurdering av stoffer og produkter, herunder nanomaterialer.

Trenger vi en merkeordning?

Teknologirådet har også vurdert om usikkerheten ved nanomaterialer tilsier at forbrukerne bør få informasjon dersom et produkt inneholder slike stoffer. God informasjon er vel og bra, men en automatisk merkeordning er å begynne i feil ende, mener Teknologirådet.

Når selv vitenskapen vet lite om hvilke nanomaterialer som er problematiske, er det ikke realistisk å basere seg på at forbrukerne skal ta stilling. Snarere må forbrukerne kunne forvente at myndighetene sikrer tilstrekkelig kontroll og pålegger forbrukerveiledning ved behov.

Utdypende anbefalinger fra Teknologirådet, samt argumentasjon for disse, kan leses her, eller du finner dem i rapporten Nanomaterialer, risiko og regulering.

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »