Hopp over innholdet

Markedsomfang

Artikkelen tilhører Nanoteknologi, postet 12. jun 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Foreløpig finnes lite dokumentasjon om hvilke mengder nanomaterialer som er i bruk. Som en liten pekepinn er verdensproduksjonen av nano-titandioksid anslått til 44.000 tonn årlig, hvorav mengden som benyttes i solkrem og hudpleie er ca 1000 tonn. I en typisk solkrem kan de utgjøre inntil 5% av innholdet.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

Når tallene blir så store som over gir de ikke bare en antydning om nanoteknologiens muligheter, men også betenkeligheter. Kan partiklene komme på avveie? Vil de hope seg opp i miljøet? Kan de forekomme i mengder som er skadelig for helse eller miljø.

Nanomaterialer i verdensmålestokk

Enkelte typer nanopartikler er allerede godt etablert på markedet. Et eksempel er ”carbon black”, som er sot av rent karbon. Dette stoffet har over lengre tid vært anvendt industrielt blant annet til forsterking av bildekk, og vanlige bildekk består av opptil 30 % carbon black.

PulverElektronikkindustrien anvender tusener av tonn av nanopartikler av silisiumdioksid, aluminiumoksid og ceriumdioksid til å slipe og polere komponentene. Også titandioksid har vært i bruk lenge, blant annet i maling, men kun i nyere tid er mineralet tatt i bruk i nanostørrelse. Siden statisitikkene sjelden skiller mellom ulike varianter av slike mineraler er det vanskelig å anslå hvilke volumer som kan kategoriseres som nanopartikler.

Produksjonen av fullerener er beregnet til 1000 tonn årlig, men Mitsubishi i Japan har tidligere antydet en produksjonskapasitet av C60-fulleren på 1500 tonn årlig.

Det tyske konsernet Bayer har en produksjonskapasitet for flerveggede karbonnanorør (CNT) på 60 tonn per år og planlegger for en kapasitet på 3000 tonn i 2012. I dag antas verdensproduksjonen av enkeltveggede og flerveggede CNT å være 500 tonn, sammenliknet med 3 tonn i 2003.

Mengde i produkter

Mens tallene over anslår totale produksjonsvolum, er det mer krevende å identifisere mengden av nanomaterialer i enkeltprodukter. For de fleste forbrukerprodukter er det ingen deklarasjonsplikt om innholdet av ulike stoffer. Der det finnes deklarasjonsplikt er det som regel ikke krav om å skille mellom partikler på nanoform og andre former av samme stoff.

I mer sammensatte produkter, som i elektronikk, er det enda vanskeligere å gi anslag siden forskjellige nanomaterialer kan inngå som alt fra brannhemmende stoffer, armering i karosseri og funksjonelle enheter i prosessorer og andre komponenter.

 

LES OGSÅ

Næringsinteresse

De unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen gir mulighet til å fylle teknologiske behov innen nær sagt alle samfunnsområder. Mest synlig er kanskje produkter som selges på forbrukermarkedet, som sportsutstyr, klær, kosmetikk og elektronikk, men nanoteknologi utnyttes også innen helsevesenet, energisektoren og industrien.

Les hele saken »

Nanoteknologi viktigere enn digital teknologi?

Nanoteknologi kan revolusjonere samfunnet på samme måte som elektrisiteten og samlebåndsproduksjonen i sin tid gjorde, og kan bli viktigere for økonomien enn digital teknologi, mener amerikanske eksperter.

Les hele saken »

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »