Hopp over innholdet

Metalloksider og keramiske nanopartikler

Artikkelen tilhører Hva er nanoteknologi?, postet 30. mar 2009

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Mange av de nanopartiklene som er mest utbredt dannes av metalloksider og beslektede stoffer som silikater og karbider. Blant metalloksider finner vi blant annet titandioksid (TiO2), silisiumdioksid (SiO2) og sinkoksid (ZnO). Alle disse forekommer som naturlige mineraler, og nanopartiklene produseres som oftest ved oppmaling eller skjæring av slike mineraler.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn tre år gammel. Utviklingen innen nanoteknologi går raskt, og noe av informasjonen kan derfor være foreldet.

800px-Anatase-unit-cell-3D-balls

Anatase

Metalloksider kan forekomme i ulike krystallformer med varierende egenskaper. Kvarts, for eksempel, er en krystallform av SiO2. De vanligste krystallformene av TiO2 kalles anatas og rutil, og begge disse er i bruk som nanopartikler. TiO2 lenge vært brukt som hvitt pigment i maling. Malt til mindre partikler er de optiske egenskapene annerledes, UV-lys reflekteres mens synlig lys kan passere, noe som utnyttes i solkrem.

Rutil TIO2

Rutil TiO2

Leire er silikater som forekommer naturlig på nanonivå. Nye teknikker gjør det mulig å splitte ulike flak av leire fra hverandre ned til tykkelser på 1 nm. Slike tynne flak brukes i emballasje til å redusere gasslekkasje uten at emballasjens elastisitet eller gjennomsiktighet forringes. Det er særlig leirmineralet montmorillonitt (MMT) som brukes på denne måten.
Les også om mulige risikoer ved metalloksider.

LES OGSÅ

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. Teknologien utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skalaen.

Les hele saken »

Inspirasjon fra naturen

Nanoteknologi innebærer noe ganske nytt. Men prinsippene og egenskapene som teknologien utnytter er godt kjent fra naturen.

Les hele saken »

Nanopartikler og deres egenskaper

Nanopartikler kan kategoriseres ut fra kjemisk og geometrisk struktur. Her kan du finne en enkel beskrivelse av sentrale nanopartikler, som karbonnanorør, C60-fulleren og titandioksid.

Les hele saken »