Hopp over innholdet
« Hjem

Samfunnsmessige spørsmål

Styring og medvirkning

10. jun 2009

Mulighetene og betenkelighetene ved nanoteknologier er foreløpig nokså uklare. I en slik situasjon vil det være ulike oppfatninger om hvordan samfunnet bør gå fram for å ivareta ulike verdier og interesser. Det er viktig at ulike deler av samfunnet involveres i slike refleksjoner og at befolkningen ikke står på sidelinjen når beslutningene tas.

Les hele saken her »