Hopp over innholdet
« Hjem

Fremtiden 2016

I 1986 utløste fallende oljepriser arbeidet med Scenarier 2000, som bl.a. beskrev store omstillingsbehov og flyktningkrise som mulige fremtider. Hva kan vi lære av Scenarier 2000 i dag?

2. mai 2016

Hvordan blir Norge i 2030?

3. jul 2014

Perspektivmeldingen viser hvilke økonomiske utfordringer og muligheter Norge vil møte de neste tiårene, og brukes til å planlegge de store linjene i utviklingen av velferdsstaten. Men klarer den å planlegge for det uforutsette? Og kunne vi tjent på å utarbeide den på en annen måte?

Les hele saken her »

21-prosessene er de mest omfattende strategiprosessene for forskning og innovasjon i Norge. De skal planlegge for fremtiden, men dreier seg mest om nåtiden.

30. sep 2015

Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet er grunnlag for viktige politiske beslutninger. Spørsmålet er om meldingen bygger på et for snevert faglig grunnlag.

11. des 2014