Hopp over innholdet

«Made in Norway» på nytt?

Artikkelen tilhører Avansert industri, postet 7. aug 2013

«Made in Norway» på nytt?

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Avansert teknologi kan bane veien for ny industriproduksjon i Norge.

En ny rapport fra Teknologirådet viser de enorme mulighetene som ligger i å utnytte avansert produksjonsteknologi som moderne roboter, 3D-printere og digitale verktøy. – Forutsetningen for en ny vår for norsk industriproduksjon, er en bevisst satsning fra myndighetene, og at bedriftene raskt tar i bruk de nye teknologiene, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

LAST NED RAPPORTEN HER Rapport: Made in Norway? – Hvordan roboter, 3D-printere og digitalisering gir nye muligheter for norsk industri
LAST NED Infografikk: Roboter, 3D-printere og digitalisering gir nye muligheter for norsk industri (utskriftsvennlig versjon)

Teknologirevolusjon som skapt for Norge

– Fremtidens produksjon passer som hånd i hanske for høykostlandet Norge med vår høyt utdannede befolkning, sier Tennøe.

Han forteller at med høyteknologiske produkter og produksjonsprosesser, blir lønn en liten del av produksjonskostnadene, og vi vil få styrket konkurransekraft. Det kan gjøre norsk produksjon konkurransedyktig mot lavkostland.

Den nye teknologien baner veien for både en mer fleksibel, kundetilpasset produksjon, og for nye typer virksomheter og forretningsmodeller. Ikke minst gir den store muligheter for at små, høyteknologiske bedrifter kan bli verdensledende på sine felt, og at de like gjerne kan ligge i Brattvåg som i Bangladesh.

Ikke nok på hugget

Teknologirådets kartlegging viser at norske myndigheter kan lære av myndighetene i land som USA, England, Tyskland og Danmark. Industripolitikk er løftet høyt på den politiske dagsordenen i disse landene, og de synes å være tettere på utviklingen som driver industriell produksjon fremover, og på hvilke muligheter og utfordringer utviklingen gir.

Jon Fixdal, prosjektleder i Teknologirådet, forteller at selv om det er gjort flere enkelttiltak på dette området, mangler Norge per i dag en samlet og overordnet plan for hvordan norske myndigheter, industri og utdanningsinstitusjoner skal møte den nye utviklingen.

Viktige grep

Selv om både den politiske oppmerksomheten og f.eks. antallet moderne industriroboter er lavere i Norge enn i land vi kan sammenlikne oss med, er det også eksempler på svært avanserte og dyktige produksjonsmiljøer.

– Vi har norske enkeltbedrifter som er langt fremme når det gjelder automatisering og bruk av avansert teknologi, som f.eks. Ekornes, OSO Hotwater og Kverneland. Det er viktig å lære av dem, sier Fixdal.

Teknologirådet anbefaler at norske myndigheter gjør en forskningssatsning om avansert industriteknologi, og prøver å forutse både muligheter og hindringer på området. Det er også viktig å stimulere til økt samarbeid mellom forskning, industri og myndigheter.

Amerikansk satsning

Et eksempel til inspirasjon er at Obama-administrasjonen i USA har etablert et «Advanced Manufacturing Partnership» for å styrke samarbeidet mellom industri, universiteter og myndigheter, og opprettet et avansert forskningssenter for 3D-printere. Flere sentere er på trappene, og vil ta for seg andre aspekter ved avansert industri.

Nye kompetansebehov

Den nye teknologien vil føre til at mange av de tradisjonelle industriarbeidsplassene endrer seg radikalt. Det er avgjørende å få et digitalt kompetanseløft både når det gjelder dem som alt jobber i industrien, og i utdanningssystemet.

LAST NED RAPPORTEN HER Rapport: Made in Norway? – Hvordan roboter, 3D-printere og digitalisering gir nye muligheter for norsk industri

 

LES OGSÅ

3D-printing og fremtidens industriproduksjon

3D-printere gjør det mulig å fremstille fysiske modeller fra datategninger. Står vi på terskelen av en ny tidsalder for produksjon?

Les hele saken »