Hopp over innholdet

Om Teknologirådet

Artikkelen tilhører Om oss, postet 7. sep 2016

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi.

Vår visjon er teknologiråd for fremtidens samfunn. Teknologirådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen.

Vi involverer både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

Teknologirådet ble opprettet i 1999, etter initiativ fra Stortinget. Teknologirådet er formelt uavhengig, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Rådet har 15 medlemmer med stor bredde i kompetanse og bakgrunn. Det ledes av Siri Hatlen, og møtes 5–6 ganger i året. Rådet tar bl.a. stilling til hvilke prosjekter Teknologirådet skal jobbe med.

 

Prosjektene ledes og gjennomføres av sekretariatet. Det har åtte ansatte, og ledes av direktør Tore Tennøe.

Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret.

LAST NED RAPPORTEN HER Teknologirådets strategi 2016-2019

I 2011 ble Teknologirådet evaluert av NIFU på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet med svært godt resultat. Les hele evalueringsrapporten her.

LES OGSÅ

Teknologirådet i media

Medieklipp fra elektroniske kilder.

Les hele saken »

Teknologirådets årsmelding for 2016

Les om mobil helseteknologi, førerløse biler, overvåkingsøkonomien og alt det andre Teknologirådet jobbet med i 2016.

Les hele saken »

Nytt Teknologiråd er utnevnt

Regjeringen har oppnevnt nye medlemmer av Teknologirådet for 2016–2020. Siri Hatlen fortsetter som rådsleder.

Les hele saken »