Hopp over innholdet

Teknologirådets årsmelding for 2016

Artikkelen tilhører Den neste økonomien, postet 24. mar 2017

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Les om mobil helseteknologi, førerløse biler, overvåkingsøkonomien og alt det andre Teknologirådet jobbet med i 2016.

Leders beretning

Teknologirådets viktigste prioriteringer har vært innenfor sikkerhet, åpenhet og personvern, innovasjon for velferdsstaten og den langsiktige diskusjonen om Norge i 2030.

Vi har vært synlige i offentligheten, satt viktige temaer på dagsorden og kommet med konkrete forslag til politikk. Teknologirådet har hatt mange ulike arrangement med godt oppmøte, hatt tett kontakt med sentrale politikere og samarbeidet godt med ulike private og offentlige aktører.

I 2016 var driftsinntektene på kr 9.505.774 og driftskostnadene på kr 8.438.507. Rådet har arbeidet med en rekke prosjekter om ny teknologi som blir viktig for Norge, med temaer som førerløse biler, overvåkningsøkonomien, mobil helse og selvtesting, scenarioer for helse-Norge, det digitale skiftet i offentlig sektor, delingsøkonomi og det nye arbeidslivet.

Dette har vært formidlet gjennom 8 publikasjoner, 20 egne arrangementer, samt en rekke innlegg og oppslag i TV, radio og landets største aviser. Teknologirådet har også arrangert møter på Stortinget, gitt råd til representanter, fraksjoner og stortingsgrupper, og gitt innspill til regjeringen både skriftlig og muntlig.

I tillegg har Teknologirådets direktør og prosjektledere holdt over 50 presentasjoner på diverse møter og konferanser. Teknologirådet har et aktivt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og vi har i 2016 deltatt i 3 internasjonale prosjekter.

Høsten 2016 ble det utnevnt nytt råd for neste 4-årsperiode. Det nye rådet har vedtatt ny strategi for Teknologirådet frem til 2019. Hovedsatsingene er «Den neste økonomien», «Den nye velferdsstaten» og «Kunstig intelligens».

Rådsleder Siri Hatlen

Direktør Tore Tennøe

Les hele årsmeldingen for 2016 her. Og her kan du lese alle tidligere årsmeldinger.

LES OGSÅ

Kronikk: Fra olje til plattform-økonomi

Norske politikere forvaltet oljeressursene til beste for fellesskapet. Kan de klare det samme med offentlige data?

Les hele saken »

Solrevolusjonen og hva den kan bety for Norge

For ti år siden utgjorde solkraft en nærmest ubetydelig andel av den globale kraftproduksjonen. Nå er solkraft den hurtigst voksende formen for elektrisitet.

Les hele saken »

Oversikt: Delingsøkonomien i Europa og USA

Et utvalg har foreslått nye regler for delingsøkonomien i Norge. Skal vi følge teknologioptimistene i Estland eller reguleringsivrige franskmenn?

Les hele saken »