Hopp over innholdet
« Hjem

Sikkerhet, åpenhet og personvern

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

20. des 2017

Dine helsedata kan snart bli «alles» helsedata

30. jan 2017

Helse-Norge har allerede mye data og kan fremover i større grad få tilgang til målinger fra innbyggerne. Med avanserte analyseteknikker kan dataene brukes til å forebygge sykdom eller gi bedre behandling. Men hvor mye er vi villige til å dele mot å få bedre helsetjenester?

Les hele saken her »

Personvern – tilstand og trender 2017

19. des 2016

Teknologirådet og Datatilsynet markerer personverndagen, med seminar og lansering av ny rapport. I år tar vi for oss persontilpassing og kunstig intelligens i finansbransjen og i offentlig sektor.

Les hele saken her »

Kronikk: Overvåkningsøkonomien

28. jan 2016

Etter én time på nett har en tolvåring fått 62 spioner inn på barnerommet. EU tar nå opp kampen mot Google, Facebook og Akersgata.

Les hele saken her »

Finn ut hvem som overvåker deg

28. jan 2016

Det finnes flere verktøy som undersøker og visualiserer sporingen som skjer når du bruker internett.

Les hele saken her »

En nød-app som kan redde liv

1. jun 2015

– Medisinsk nødnummer 113 har fått en app som gjør det lett å gi viktig informasjon til nødmeldesentralen og enkelt for ambulansen å finne frem til riktig sted. Politiet bør komme etter med 112, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Les hele saken her »

– Stort potensial for droner i nord

11. mar 2015

En konferanse i Bodø har for første gang samlet Norges viktigste miljøer innen forskning og næring og de ansvarlige myndigheter til diskusjon om droner i nord og mulighetene for et nasjonalt løft.

Les hele saken her »

Nudging – et dytt for velferdsstaten?

3. feb 2015

Små puff som skal endre vår atferd i positiv retning, kalles «nudging». Med ferske data fra tingenes internett kan vi få tilbakemeldinger direkte mens vi holder på med noe.

Les hele saken her »

Tingenes internett: fra skrittellere til fotfølging

28. jan 2015

Store nettselskaper har lenge kunne skjønne mye om oss ut fra hva vi gjør på nett. Med tingenes internett slipper de å gjette: de kan følge oss skritt for skritt i den virkelige verden.

Les hele saken her »

Politiet bør overvåke åpne sosiale medier

15. aug 2014

Terrorangrepene 22. juli 2011 viste hvor raskt informasjon sprer seg i sosiale medier. En god del av den er åpen for alle – også for politiet. Det bør de utnytte til å skaffe seg bedre situasjonsforståelse og beslutningsgrunnlag når det haster.

Les hele saken her »

Råd til de folkevalgte om overvåkningsteknologi

4. jul 2014

Utviklingen av ny teknologi gjør overvåkning billig og enkelt, og overvåkning kan skje i et helt annet omfang enn før. Folketoppmøter i Oslo og i resten av Europa har gitt sine råd om overvåkning og personvern til de folkevalgte.

Les hele saken her »

Folkets røst om overvåkning og personvern

4. mar 2014

Hvordan påvirker sporing av smarttelefoner og overvåkning av internett oss i hverdagen, og hva skjer med personvernet? Det var temaet på et stort folkemøte i februar.

Les hele saken her »

Personvernet etter Snowden

28. jan 2014

Regjeringen vil ta personvern på alvor. Snowden-saken gir nye innsikter i hva dette vil bety.

Les hele saken her »

Droner over Lærdal

23. jan 2014

Dronene over Lærdal viser at vi må ta debatten om hvem luftrommet skal åpnes for.

Les hele saken her »

Droner: reddende engler i Arktis?

11. okt 2013

– Droner kan gjennomsøke store havområder i dårlig vær uten å sette menneskeliv i fare, og er godt egnet for søk og redning i Arktis, sier prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Åpenhet gir bedre sikkerhet – en metode for beslutningsstøtte

31. mai 2013

De siste årene har det vært et økt fokus på sikkerhet i verden og Norge, og teknologi er som regel en sentral komponent – både i utfordringen og løsningen.

Les hele saken her »

– Politiet har aldri hatt større muligheter

30. apr 2013

Teknologirådet etterlyser høyere IKT-ambisjoner i sitt innspill til Stortingsmeldingen om terrorberedskap.

Les hele saken her »

Smart politi

29. jan 2013

En god politibetjent trenger bra ører, skarpe øyne og et kvikt hode.

Les hele saken her »

.no fyller 30 år i mars. Det feirar me den 21. mars saman med Norid, som er .no sin «forelder».

10. mar 2017

Når data utpeker svindlere og hjelper skoleleie og arbeidsledige

30. jan 2017

Lærende maskiner kan brukes til å levere velferdstjenester som tilpasset hver person. Men maskinene som tas i bruk kan være vanskelige å forstå. Kan vi da gi dem kontrollen?

Les hele saken her »

Kronikk: Staten som hacker

8. jun 2016

Kryptering har blitt allemannseie. Skal politiet få lov til å hacke oss for å gjøre jobben sin?

Les hele saken her »

Hvordan unngå sporing på nett?

28. jan 2016

Hvis du ønsker å redusere sporingen av din nettaktivitet, er det flere ting du kan gjøre.

Les hele saken her »

Hva er overvåkingsøkonomien?

28. jan 2016

Den dominerende forretningsmodellen på internett er basert på overvåking. Opplysninger om hva vi gjør på nettet blir samlet inn i stor skala for å forstå oss og våre vaner, og gi oss tilpasset reklame og innhold.

Les hele saken her »

Høringsinnspill: Politireformen trenger et teknologiløft

25. mai 2015

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til politireform. Teknologirådet mener at forslaget ikke tar nok hensyn til hvor viktig teknologi er for politiets beredskap og kontakt med publikum.

Les hele saken her »

Personvernet i tingenes internett

20. feb 2015

Hvordan skiller vi en smart brødrister fra en dum brødrister? Og hvordan vet vi om den er på nett eller avslått? Tingenes internett skaper helt nye personvernutfordringer. Vi kan lære av feilene vi har gjort med internett når vi skal håndtere dem.

Les hele saken her »

Forsikring: Vil du bytte dine data mot rabatt?

3. feb 2015

Atferdsdata fra tingenes internett kan gi forsikringsselskapene mer kunnskap om hvordan du faktisk kjører bil eller hvor mye du trener. Vil det gi deg rabatt eller høyere forsikringspremie?

Les hele saken her »

Frokostseminar 28. januar: Personvern – tilstand og trender

18. des 2014

28. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet den internasjonale personverndagen med seminar om tingenes internett, barns personvern og livet etter Snowden. Du kan følge møtet på nett.

Les hele saken her »

Kan vi lage sikre soner på internett?

11. aug 2014

Norge eier de nasjonale domenene .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya), men bruker dem ikke. Kan de brukes for å sikre at data lagres i Norge, og bidra til bedre personvern for norske nettbrukere? Teknologirådet holder i september en åpen høring om dette forslaget.

Les hele saken her »

Intim teknologi

19. mai 2014

I Spike Jonzes film «Her» blir hovedpersonen forelsket i et operativsystem. Er vi i ferd med å slippe teknologien for tett inn på kroppen?

Les hele saken her »

Kroppsnær teknologi: Lillebror ser deg

19. feb 2014

Datamaskinene har flyttet fra kontorpulten til kroppen. Selv om kroppsnær teknologi på alle neser og håndledd er nyttig, vil de nye dingsene utfordre personvernet.

Les hele saken her »

Opptak fra frokostseminar om personvern 28. januar

28. jan 2014

Opptakene fra frokostseminaret om personvern tirsdag 28. januar er nå tilgjengelige.

Les hele saken her »

Kan vi forutsi det neste ranet i Oslo?

13. des 2013

Et dataprogram kan hjelpe politiet til å være på stedet før et ran blir begått, eller ta en innbruddstyv på fersk gjerning. Bør de begynne å bruke det?

Les hele saken her »

Nært politi med ny teknologi

10. okt 2013

– Informasjonsrevolusjonen har endret forutsetningene for politiarbeidet på samme måte som bilen, telefonen og politiradioen i sin tid gjorde, sier Tore Tennøe.

Les hele saken her »

Politiet bør vurdere droner

20. mai 2013

Droner gjør det raskere, enklere og billigere for politiet å få en observasjonsplattform opp i lufta. Slik teknologi bør med når Stortinget nå diskuterer terrorberedskap.

Les hele saken her »

Hvem ser best – øynene på bakken eller i lufta?

11. mar 2013

Bør droner tas i bruk i søk- og redningsaksjoner i Norge, eller er det øynene på bakken som ser best?

Les hele saken her »

Politiet er ikke på nett

14. aug 2012

Politiet har ikke tatt inn over seg teknologi-revolusjonen siste tiår, ifølge 22. juli-kommisjonen. Dette må vi gjøre noe med raskt, men klokt.

Les hele saken her »

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.

30. jan 2017

Teknologien som lærer deg å kjenne

30. jan 2017

Kunstig intelligens er i ferd med å revolusjonere mange av tjenestene vi bruker til daglig. Lærende maskiner brukes for å gjøre informasjon om oss til skreddersydde produkter og forutse vår atferd.

Les hele saken her »

Opptak av frokostseminar om overvåkningsøkonomien

28. jan 2016

Teknologirådet og Datatilsynet holdt 28. januar et seminar om overvåkningsøkonomien. Opptaket av seminaret kan du se her.

Les hele saken her »

Slik blir du overvåket

28. jan 2016

Du blir sporet på mange ulike måter, avhengig av hvilke nettsider du besøker, og hva slags tjenester og maskiner du bruker.

Les hele saken her »

Rapport: Forutseende politi

6. okt 2015

Det er bedre å avverge kriminalitet enn å reagere i ettertid. Teknologirådet mener at tiden er inne for at også norsk politi prøver ut nye metoder.

Les hele saken her »

Europeiske holdninger til overvåkning

24. mar 2015

Folk blir mer skeptiske jo mer kunnskap de får om sikkerhetsteknologi, men har mer tillit til offentlig enn til privat overvåkning, viser en ny rapport.

Les hele saken her »

Uinformert samtykke

10. feb 2015

Vil du låne sykkelen til naboen, spør du først om lov – informert samtykke er et viktig prinsipp. Men informert samtykke er vanskelig å få til på nett, og enda vanskeligere i tingenes internett.

Les hele saken her »

Hva er tingenes internett?

28. jan 2015

«Tingenes internett» betyr at gjenstander som termostaten, joggeskoene og bilen blir smarte. De får sensorer og nettilkobling, og kan automatisk samle, tolke og dele informasjon om når du står opp, hvor effektivt du trener, og hvor aggressivt du kjører bil.

Les hele saken her »

Ekspertgruppe: Droner kan gi bedre kontroll i nord

14. okt 2014

Med økende aktivitet i Arktis er det viktig å bedre norsk miljøovervåkning og redningsberedskap i nord. Droner kan være en del av løsningen, og gi høye gevinster og lav risiko, viser en ny rapport fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Politiet – ikke på nett med publikum?

8. aug 2014

– Ved å utnytte at fire av fem nordmenn til enhver tid har med seg en smarttelefon med kamera og GPS, kan politiet få kortere responstid, bedre situasjonsforståelse og bedre kontakt med publikum, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Ekspertgruppe: Norge bør få politidroner

25. apr 2014

Droner til observasjon i nødsituasjoner kan bli et viktig supplement til politihelikopteret, og gi bedre beredskap. Men klare grenser må til for å unngå en flyvende storebror som ser alt. Det er blant konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet.

Les hele saken her »

Moderne etterretning med metadata

19. feb 2014

Etter at Edward Snowden avslørte moderne etterretnings målrettede overvåkning, fikk verden se hvor effektivt metadata kan brukes til kartlegging av enkeltpersoner. Hva nå?

Les hele saken her »

Rapport: Personvern – tilstand og trender 2014

28. jan 2014

Personvernet er under mer press enn noen gang før. Snowden-saken, med avsløringene av amerikanske NSAs storstilte innsamling av informasjon, har satt personvern på dagsordenen på en helt ny måte.

Les hele saken her »

Diplomati på direkten

12. nov 2013

Alt går fortere enn før, også i diplomatiet. Men er jobben egentlig så annerledes?

Les hele saken her »

Saken forklart: Sivile droner tar av

16. jun 2013

Den raske utviklingen skaper store muligheter, men også flere utfordringer.

Les hele saken her »

Terrorberedskap: droner må vurderes

30. apr 2013

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet har endret premissene for beredskapsarbeidet og bør endre politiets metoder og organisering fremover.

Les hele saken her »

Droner tar av

29. jan 2013

Du kan ha den i lomma, den veier 16 gram, er utstyrt med tre kameraer, har autopilot med fullt GPS-system, samt en aksjonsradius på opptil 1000 meter.

Les hele saken her »