Hopp over innholdet

Åpenhet gir bedre sikkerhet – en metode for beslutningsstøtte

Artikkelen tilhører Sikkerhet, åpenhet og personvern, postet 31. mai 2013

Marianne Barland
KONTAKTPERSON:

Marianne Barland

De siste årene har det vært et økt fokus på sikkerhet i verden og Norge, og teknologi er som regel en sentral komponent – både i utfordringen og løsningen.

I Norge har hendelsene 22. juli satt fokus på sikkerhet og beredskap, og vi vil trolig se en økning i sikkerhetsinvesteringer de neste årene. Ofte tas beslutninger med tanke på et spesifikt formål – økt sikkerhet, og ikke nødvendigvis med tanke på de konsekvensene investeringen vil ha ute i samfunnet, hvem som vil bli berørt og hvordan folk vil reagere på dette. Hvem skal involveres i beslutningsprosessen? Og hvordan går man frem for å kunne ta gode beslutninger?

Teknologirådet har utarbeidet rapporten «Beslutninger om sikkerhet – en praktisk guide», som beskriver nettopp en metode for å vurdere sikkerhetsinvesteringer i et bredt perspektiv. Metoden er utviklet i EU-prosjektet DESSI (Decision Support on Security Investments).

Metoden legger opp til en prosess med tre faser: beskrivelse av sikkerhetsutfordringen, utarbeidelse av ulike løsningsalternativer og vurdering av disse alternativene. I tillegg har DESSI I definert syv dimensjoner det er viktig å ta hensyn til når man skal investere i en sikkerhetsløsning. Ved å vurdere de ulike løsningsalternativene opp mot dimensjonene får man en bredere forståelse av konsekvensene løsningen kan ha på samfunnet. DESSI legger vekt på å åpne slike beslutningsprosesser for nye stemmer og synspunkter. Ideen bak er at beslutninger som baseres på et bredt grunnlag vil stå mer stødig i fremtiden.

Det siste året har DESSI-metoden blitt testet i tre land. I Østerrike har man benyttet DESSI metoden for å vurdere sikkerhetstiltak i rettssaler. I Danmark har man vurdert hvordan man kan beskytte sine bussjåfører mot angrep, og i Norge har DESSI verktøyet blitt brukt til å diskutere muligheten for å bruke droner i søk- og redningsaksjoner.

Alle testene av DESSI har vært vellykkede og vist at en åpen og transparent prosess bringer inn ny kunnskap og nye perspektiver – slik at organisasjonen selv kan ta en robust beslutning.

DESSI-prosjektet ble avsluttet med en konferanse i København 24. juni 2013.

Last ned rapporten herRapport: Beslutninger om sikkerhet – en praktisk guide

LES OGSÅ

Personverndagen 2018: teknotrender og outsourcing av IT-tjenester

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

Les hele saken »

Ope møte om internett no og i framtida

.no fyller 30 år i mars. Det feirar me den 21. mars saman med Norid, som er .no sin «forelder».

Les hele saken »

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.

Les hele saken »