Hopp over innholdet

En nød-app som kan redde liv

Artikkelen tilhører Sikkerhet, åpenhet og personvern, postet 1. jun 2015

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

– Medisinsk nødnummer 113 har fått en app som gjør det lett å gi viktig informasjon til nødmeldesentralen og enkelt for ambulansen å finne frem til riktig sted. Politiet bør komme etter med 112, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Teknologirådet har i en rapport anbefalt at politiet bør utvikle en nød-app som med et tastetrykk gjør det mulig å sende tekst, bilder, lyd, video, GPS-posisjon og personalia til 112.

Det gir publikum bedre og mer fleksibel kontakt med nødetatene, og politiet får bedre informasjon og beslutningsgrunnlag før de selv kommer til stedet.

 

Nød-app gir bedre informasjon når det haster

Nå har nødnummeret 113 har fått en app som gjør det lettere for folk å kontakte medisinsk nødtelefon, og som gjør det enklere for ambulansen å finne frem til for eksempel en trafikkulykke uten nøyaktig adresse. Prosjektet har vært en pilot ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Sør-Trøndelag siden 1. desember, og er nå på vei til Oslo.

– Jeg fikk ideen til appen etter at jeg selv lå i store smerter med brukket rygg og ambulansen ikke klarte å finne meg, forteller Fredrik Øvergård, som i samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim har utviklet Smart113.

Smart113

Smart113 er en app som gir nødmeldesentralen viktig ekstra informasjon hvis du er i en nødssituasjon og ringer 113:

  • GPS-en på telefonen gjør at 113-operatøren umiddelbart får opp din nøyaktige posisjon på kartet sitt.
  • Du kan forklare situasjonen enten ved å snakke eller ved hjelp av enkle symboler.
  • Du kan automatisk sende viktige opplysninger om deg selv, som navn, allergier og sykdommer, idet du ringer.

Politiet må komme etter

– Medisinsk nødnummer har begynt å ta i bruk de mulighetene smarttelefonen gir for bedre kontakt med publikum. Det viser at det er fullt mulig også for politiet. Ved å holde seg til forrige århundres teknologi, kan politiet gå glipp av helt avgjørende informasjon når det haster mest, sier Tennøe.

En undersøkelse Teknologirådet har gjort viser at 77 prosent er villige til å dele informasjon som bilder og video for å hjelpe politiet til å forstå situasjonen bedre hvis de kommer først til en ulykke eller er vitne til noe kriminelt. 48 prosent ønsker å kunne melde fra til nødetatene med en mobil-app som sender viktig informasjon automatisk.

– Publikum er ofte først på et åsted. Både politiet og publikum kan få store gevinster av at det blir enkelt for folk å sende inn bilder fra åstedet, oppgi GPS-posisjon automatisk, eller varsle politiet med en tekstmelding i stedet for muntlig, sier Robindra Prabhu, prosjektleder i Teknologirådet.

Politiet i Vest-Finnmark var tidlig ute med en mobilapp for publikumskontakt med politiet, men dette initiativet ble stanset av Politidirektoratet i 2013 i påvente av en felles nasjonal løsning.

Nært politi med ny teknologi

Både rapporten fra 22. juli-kommisjonen og politianalysen har vært klare på at politiet må bli en del av IKT-revolusjonen. Teknologirådet har spilt inn til Justiskomiteen på Stortinget at det er uheldig at regjeringens forslag til politireform – Nærpolitireformen (Prop 61 LS (2014-2015) – har få konkrete tiltak og vurderinger som kan gi politiet det teknologiløftet det trenger.

Et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre kom i slutten av mai til enighet om Nærpolitireformen. De ber regjeringen om å «sikre at politiet utover Merverdiprogrammet tar i bruk IKT og digitale hjelpemidler, også ved publikumskontakt».

– Dette gir klare forventninger om at politiet vil bli mer ambisiøse i bruken av ny teknologi både i kontakten med publikum og i beredskap og det operative arbeidet, sier Tore Tennøe.

LES OGSÅ

Personverndagen 2018: teknotrender og outsourcing av IT-tjenester

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

Les hele saken »

Ope møte om internett no og i framtida

.no fyller 30 år i mars. Det feirar me den 21. mars saman med Norid, som er .no sin «forelder».

Les hele saken »

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.

Les hele saken »