Hopp over innholdet

Nært politi med ny teknologi

Artikkelen tilhører Sikkerhet, åpenhet og personvern, postet 10. okt 2013

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

– Informasjonsrevolusjonen har endret forutsetningene for politiarbeidet på samme måte som bilen, telefonen og politiradioen i sin tid gjorde, sier Tore Tennøe.

– Smarttelefoner på hvert gatehjørne og nye typer tilgjengelige data og analysemetoder, gir nye muligheter som kan bety mye for politiets arbeidsmåte og organisering, fortsetter direktøren i Teknologirådet.

Politianalysen «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» har analysert utfordringene for politiet, og kommer med omfattende forslag til tiltak, blant annet å gå fra 27 til 6 politidistrikter.

– Om politidistriktene blir større, vil det være viktig at de ivaretar lokalkunnskapen og sikrer at publikum fortsatt opplever politiet som nært og tilgjengelig. Ny teknologi kan hjelpe politiet til å samhandle tettere med publikum og løse oppgavene sine bedre, sier Tennøe.

Publikum en viktig ressurs

Når folk befinner seg på nett og mobil, er det viktig at politiet også er tilgjengelige her. Det gjøres allerede mye bra, f.eks. har Oslopolitiets operasjonssentral godt over 100 000 følgere på Twitter, og sprer effektivt informasjon om ulike hendelser. Men det dreier seg ofte om enveis informasjon, mens potensialet er så mye større.

– Publikum er ofte først på åstedet og nærmest en hendelse, og de fleste har etter hvert med seg en smarttelefon. Da bør de også kunne sende politiet multimediemeldinger med tekst og bilder, video og lydopptak som kan gi et mer presist situasjonsbilde, sier Tennøe.

Et annet eksempel Teknologirådet peker på, er at informasjon fra åpne sosiale medier kan være med på å gi politiet et overordnet bilde av en hendelse og hvordan den utvikler seg. Med hjelp av digitale analyseverktøy kan politiet få et raskt og enkelt overblikk.

Nye forutsetninger for politiarbeidet

22. juli-kommisjonen fastslo at ”potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet”. I Innst. 425 S (2012–2013) om terrorberedskap sier en enstemmig justiskomité at ”den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet har endret premissene (…), og bør endre politiets metoder og organisering framover.”

– Politianalysen er god og grundig, men tar ikke inn over seg rekkevidden av hvordan ny teknologi kan bidra til et bedre og mer effektivt politi. Teknologi blir redusert til et støtteverktøy, i stedet for å gjennomsyre hele analysen, sier Tennøe.

LAST NED Høringsuttalelse: Politianalysen
LAST NED Høringsuttalelse: Terrorberedskap

Fakta om Politianalysen:

 

LES OGSÅ

Personverndagen 2018: teknotrender og outsourcing av IT-tjenester

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

Les hele saken »

Ope møte om internett no og i framtida

.no fyller 30 år i mars. Det feirar me den 21. mars saman med Norid, som er .no sin «forelder».

Les hele saken »

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.

Les hele saken »