Hopp over innholdet

Rapport: Forutseende politi

Artikkelen tilhører Sikkerhet, åpenhet og personvern, postet 6. okt 2015

Hilde Lovett
KONTAKTPERSON:

Hilde Lovett

Det er bedre å avverge kriminalitet enn å reagere i ettertid. Teknologirådet mener at tiden er inne for at også norsk politi prøver ut nye metoder.

Mange typer såkalt «hverdagskriminalitet» – som innbrudd, lommetyverier o.l. – gjentar seg ofte etter mønstre det kan være mulig å forutsi. Nå finnes det dataprogrammer som har potensial for å hjelpe politiet til å finne ut når og hvor det er mest sannsynlig at lovbrudd vil skje, slik at de kan prøve å avverge dem.

LAST NED RAPPORTEN HER Rapport: Forutseende politi – Kan dataanalyser hjelpe politiet til å være på rett sted til rett tid?

Test ut for norske forhold

Politiet i land som USA, England, Tyskland og Sveits bruker allerede disse forutseende politimetodene, og melder om gode resultater, som for eksempel nedgang i antall innbrudd.

– Teknologirådet mener at erfaringene med forutseende politiarbeid er så interessante at norsk politi bør teste ut analysene under norske forhold. Disse metodene kan hjelpe politiet til å styre ressursene bedre, og redusere kriminaliteten, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Samtidig finnes det kritiske røster – særlig i metodenes hjemland USA – som er redde for at dataprogrammene kan bidra til å forsterke skjevheter som allerede ligger i politiarbeidet. Et eksempel kan være at det arresteres flere svarte enn hvite for cannabisbesittelse, enda man vet at det ikke brukes mer av minoritetsgrupper.

– De nye metodene for forutseende politiarbeid bør være omfattet av åpenhet. Vi må unngå at algoritmene blir en ”sort boks” uten tilsyn og kontroll, sier Tennøe.

Systematisk forebygging og god organisering

Nærpolitireformen som nå er vedtatt er opptatt av systematisk forebygging og godt organisert patruljevirksomhet. Forutseende politiarbeid kan bidra til begge deler.

Norsk politi har også tidligere jobbet med kriminalitetsanalyse, men stort sett overordnet og strategisk. Det har ikke vært like lett å bruke analysene i den operative hverdagen. Dataprogrammer og mobil teknologi snur dette på hodet. På nettbrettet kan politipatruljen nå få opp kart som viser hvor det er forventet at risikoen for kriminalitet vil være størst i løpet av patruljeskiftet. I noen programmer er ikke de avmerkede områdene større enn et par fotballbaner.

– Med forutseende analyse kan nye og uerfarne politifolk bli like treffsikre som de mest erfarne når det gjelder hvor og når de bør være til stede. Slike metoder kan bli et viktig supplement til vanlig forebyggende politiarbeid, sier Tennøe.

Bruk metoden på steder, ikke på personer

Teknologirådet anbefaler at norsk politi bør teste ut dataprogrammer for forutseende politiarbeid for å sannsynliggjøre hvor og når det er høy risiko for visse typer kriminalitet, men ikke for å finne ut hvem som sannsynligvis vil begå den.

Flere steder i USA har politiet tatt i bruk forutsigelser på personnivå for å bekjempe kriminalitet. For eksempel har politiet i Chicago en liste over omtrent 400 personer som de mener har høyest risiko for enten å begå alvorlig kriminalitet eller å bli offer, noe de følger opp på ulike måter.

– Når forutseende politimetoder brukes på personer, støter vi på utfordringer som diskriminering og stigmatisering. Disse problemstillingene bør debatteres grundig før metodene eventuelt tas i bruk. Derfor anbefaler Teknologirådet at norsk politi foreløpig ikke bør bruke slike metoder på personnivå, sier Robindra Prabhu, prosjektleder i Teknologirådet.

Hva er forutseende politiarbeid?

  • Mye av politiets ressurser går med til bekjempelse av ”hverdagskriminalitet”, som ofte knyttes til et begrenset antall steder, ofre og potensielle lovbrytere.
  • Forutseende politiarbeid betyr at politiet ved hjelp av dataverktøy analyserer gjentagende hendelser som innbrudd og biltyverier, og beregner risikoen for hvor og når de vil finne sted.
  • Analyseverktøyene bygger på kriminologisk teori, sosiologi, matematikk og data om tidligere lovbrudd, og i tillegg informasjon som værdata og trafikkdata.
  • Ved å rette ressurser mot områdene som pekes ut, kan politiet styrke arbeidet med lokal forebygging og kriminalitetsbekjempelse, og med å endre betingelsene for kriminalitet på stedet.
  • Politiet flere steder i verden tester nå ut disse verktøyene, bl.a. i England , i Chicago  og Los Angeles  i USA, i München i Tyskland, og i sveitsiske Zürich.

Ekspertgruppen for prosjektet

  • Gisle Hannemyr, universitetslektor, Institutt for informatikk, UiO
  • Håkon Wium Lie, CTO, Opera Software og medlem av Teknologirådet
  • Silvija Seres, CEO, TechnoRocks og medlem av Teknologirådet
  • Inger Marie Sunde, professor, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen

 

LES OGSÅ

Personverndagen 2018: teknotrender og outsourcing av IT-tjenester

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

Les hele saken »

Ope møte om internett no og i framtida

.no fyller 30 år i mars. Det feirar me den 21. mars saman med Norid, som er .no sin «forelder».

Les hele saken »

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder den svarte boksen oss en forklaring.

Les hele saken »