For tiden jobber vi med temaer som blant annet kunstig intelligens og helse, livslang læring, fremtidens arbeidsliv og førerløs transport.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Praktisk organisering av møter og konferanser
  • Utredning
  • Oversettelser til/fra engelsk
  • Publisere på nettsidene
  • Forefallende arbeid

For studenter med den rette erfaringen kan det også være aktuelt å jobbe med grafiske illustrasjoner, video, målrettet bruk av sosiale medier o.l.

Vi ser etter en person som:

  • Er masterstudent (må ha minst ett år igjen av studiene)
  • Har interesse for teknologi og samfunnsspørsmål
  • Har gode skriveferdigheter i både norsk og engelsk

Arbeidstid/mengde: Opp til 7 timer pr. uke/28 timer pr. mnd. Mulighet for mer arbeid i perioder. Timelønn etter avtale. Tiltredelse så snart som mulig.

Henvendelser kan rettes til Adele Flakke Johannessen tlf: 90 86 37 00 eller e-post: adele@teknologiradet.no

Send en kort søknad, CV og karakterer til post@teknologiradet.no

Søknadsfrist: mandag 4. februar 2019

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om muligheter og utfordringer med ny teknologi. Vi involverer både eksperter, beslutningstakere og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

Nyhetsbrev

med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ