Hopp over innholdet
« Hjem

Våre metoder

En lekfolkskonferanse er en øvelse i praktisk demokrati, og involverer dem som sjelden har noe forum for å bli hørt.

3. sep 2013

Analyser fremtiden med scenarier

9. des 2013

Gode løsninger på fremtidens utfordringer krever at vi tenker systematisk gjennom hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor innen viktige samfunnsområder. Scenarieanalyser kan være et nyttig hjelpemiddel.

Les hele saken her »

Fokusgrupper

3. sep 2013

En fokusgruppe er en form for strukturert gruppeintervju.

Les hele saken her »

Alle Teknologirådets prosjekter har to ting felles: De skal bidra til ny kunnskap og innsikt, og vi involverer alltid eksterne, kunnskapsrike personer.

3. sep 2013

Scenarieverksteder

3. sep 2013

Diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltakerne er det viktigste i scenarieverksted.

Les hele saken her »

Ekspertgrupper

3. sep 2013

En ekspertgruppe brukes til å belyse et aktuelt tema, eller for å komme med råd i politisk aktuell sak.

Les hele saken her »

De siste årene har det vært et økt fokus på sikkerhet i verden og Norge, og teknologi er som regel en sentral komponent – både i utfordringen og løsningen.

31. mai 2013

Høringer

3. sep 2013

I høringer kan personer eller institusjoner gi innspill til et pågående arbeid.

Les hele saken her »