Hopp over innholdet
« Hjem

Den nye velferdsstaten

Teknologirådet la på personverndagen frem tre teknologitrender som vil få stor innvirkning på personvernet: emosjonell overvåkning, selvkjørende biler og blokkjeden.

30. jan 2018

Nytt styre for Stortingets Teknogruppe

22. jan 2018

Heidi Nordby Lunde (H) ble valgt til ny leder av Teknogruppa på det første møtet i den nye stortingsperioden.

Les hele saken her »

En digital samfunnskontrakt

27. mai 2017

Uten tillit i folket vil ikke fremtidens velferdsstat være liv laga.

Les hele saken her »

Rapport: Slik kan den nye velferdsstaten bli

27. mai 2017

Det digitale skiftet kan gjøre velferdsstaten personlig og forutseende, og du må gjøre mer selv. Les mer i vår rapport: Denne gangen er det personlig.

Les hele saken her »

Disse rådene fikk vi om helsetjenestene i 2030

16. mar 2017

Skal de pårørende gjøre mer av jobben? Og skal vi bruke kunstig intelligens? Studenter, helsearbeidere og IT-arbeidere kom med mange forslag om hvordan helsevesenet vårt kan bli bedre i framtida.

Les hele saken her »

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

24. nov 2016

Teknologirådet har utviklet tre scenarioer som utforsker hvordan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kan møte helseutfordringene i 2030.

Les hele saken her »

20 mobile helseløsninger du kan ta i bruk nå

25. aug 2016

Teknologirådet har laget en oversikt over mer enn 70 helseapper og selvtester. 20 av dem er alt på markedet i Norge, og flere er på vei.

Les hele saken her »

Er du syk? Still diagnose med mobilen

24. jun 2016

Før måtte du til legen for å måle pust og hjerterytme. Nå kan du gjøre det hjemme i sofaen, og få diagnosen i en app på mobilen. Er det godt eller dårlig nytt for helsevesenet?

Les hele saken her »

Konferanse: Store data møter medisinen

2. jul 2015

Store mengder helsedata fra genteknologi og mobil helseteknologi kan gi mer persontilpasset medisin, men også utfordringer med ressursbruk og eierskap til dataene.

Les hele saken her »

Fem feller for fremtidens velferdsteknologi

23. mar 2015

Teknologi blir avgjørende for å sikre fortsatt god eldreomsorg i fremtiden. Scenario-workshoper i en rekke land har avdekket fem feller, og hvordan vi kan unngå dem.

Les hele saken her »

Smarthjemmet

28. jan 2015

Smarte ting gjør jobben sin i bakgrunnen og er nesten usynlige, enkle å bruke og kan kobles til alarmer og varslingstjenester som gir trygghet i hverdagen. Det ligger an til hjemmeseier for smarte ting.

Les hele saken her »

Kan vi surfe på eldrebølgen?

5. mar 2014

Teknologirådet leder et stort EU-prosjekt om det aldrende Europa. Nå skal et scenarioverksted gi noen svar.

Les hele saken her »

Alderdom i Europa – hvordan blir fremtiden?

12. sep 2013

Teknologirådet leder et stort europeisk prosjekt om velferdsteknologi og fremtidens alderdom.

Les hele saken her »

Legekontor på innerlomma

29. jan 2013

Stadig mer av legekontoret er nå mulig å få på mobilen.

Les hele saken her »

Kunstig intelligens, selvkjørende biler, solrevolusjonen, genredigering og blokkjeden sto på programmet da Teknologirådet presenterte viktige teknologitrender for 2018 på Stortinget.

22. jan 2018

Nytt prosjekt: Livslang læring i det nye arbeidslivet

23. okt 2017

Automatisering og digitalisering kan endre arbeidslivet med en fart vi aldri før har sett maken til. Hvordan kan vi sørge for at arbeidstakere lærer nok til at de forblir relevante?

Les hele saken her »

En lab for eksperimentering i offentlig sektor

27. mai 2017

Et digitalt skifte krever eksperimentering som må forankres helt på toppen av norsk politikk.

Les hele saken her »

Åtte utfordringer som teknologi kan hjelpe eldre med

28. apr 2017

Eldre har selv fortalt forskere hvilke ønsker og utfordringer de har i hverdagen, slik at velferdsteknologien kan bli bedre.

Les hele saken her »

Meiner Noreg bør ha færre politiske utgreiingar, men heller gjera fleire eksperiment

16. jan 2017

Korfor diskutera ting i det uendelege, når ein kan prøva å finna ut korleis noko fungerer?

Les hele saken her »

Slik skal mobilen få deg til å ta bedre valg

18. okt 2016

Synes du det er vanskelig å velge sunn mat eller stumpe røyken? Et dytt fra mobilen din kan være det som skal til.

Les hele saken her »

Mobile selvtester kan forbedre helsevesenet

15. jul 2016

Helseapper og mobile selvtester er ikke en hype, men en helt reell utvikling som kan gi store gevinster for helsevesenet og den enkelte.

Les hele saken her »

– Unngå tungrodd godkjenning

7. okt 2015

Helse-Norge bør komme raskt i gang med mobil helse for kronikere, og unngå tungrodde godkjenningsordninger. Det er Teknologirådets budskap til Stortinget når det nå behandler primærhelsemeldingen.

Les hele saken her »

Regjeringen satser på mobil helse

3. jun 2015

– Det er et viktig signal at den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten setter mål om mer bruk av mobil helseteknologi, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

Les hele saken her »

Rapport: Mobil helse for kronikere

18. feb 2015

Mobil helseteknologi kan gi pasienter med kroniske sykdommer bedre behandling og oppfølging, samtidig som helsevesenet sparer tid og penger. Det slår Teknologirådets ekspertgruppe fast i en ny rapport.

Les hele saken her »

Kan mobilen gi oss en bedre offentlig helsetjeneste?

4. jul 2014

Norge har en aldrende befolkning, og stadig flere må leve med kroniske sykdommer som diabetes og kreft. Sensorer og apper på mobiltelefonen gir pasientene nye, enkle og rimelige muligheter til å overvåke og følge opp sin egen helse og kommunisere med helsetjenesten.

Les hele saken her »

Mobil helse tar over

26. feb 2014

MedHelp.com har over 12 mill. månedlige brukere. Nå vurderer de å legge ned nettstedet – apper og mobilbruk er i ferd med å ta over.

Les hele saken her »

Det omvendte klasserommet

15. aug 2013

Teknologisatsingen i skolen har ikke klart det aller viktigste: Å fremme tilpasset læring for hver enkelt elev. Men 2013 kan bli året da vi knekte koden.

Les hele saken her »

Teknologi må styrke læreren

14. jun 2012

Tiden er moden for at læreren settes i sentrum for teknologisatsingen i skolen

Les hele saken her »

30. januar markerer Teknologirådet og Datatilsynet personverndagen med frokostseminar og lansering av ny rapport. Arrangementet er dessverre fulltegnet, men blir mulig å følge på nett.

20. des 2017

Nytt prosjekt: Kunstig intelligens og helse

23. okt 2017

Kunstig intelligens i helsevesenet kan gi bedre og raskere diagnoser, og oppfølging av sykdom kan bli mer personlig. Men hvor mye makt skal vi gi til maskinene?

Les hele saken her »

Gjør-det-selv-staten

27. mai 2017

Ny teknologi gjør at innbyggere kan gjøre en god del av jobben som tidligere bare profesjonelle kunne gjøre.

Les hele saken her »

Kronikk om mobil helse: Diagnose: «Dum og frekk»

20. mar 2017

Intelligente maskiner er i ferd med å bli like gode som de beste legene. Noen synes det er et sykdomstegn.

Les hele saken her »

Hva vil prege helsesektoren i 2030?

24. nov 2016

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Les hele saken her »

Kan teknologi gi demente et bedre liv?

26. aug 2016

Om lag 70 000 nordmenn har demens. Begynnende demente skal i et nytt prosjekt involveres i utvikling av teknologi som kan hjelpe dem å mestre hverdagen.

Les hele saken her »

Nytt prosjekt: Scenarier for helse og omsorg i 2030

5. jul 2016

Helse- og omsorgstjenester i Norge står foran en digital omveltning. Hva betyr det for helseforskning og innovasjon?

Les hele saken her »

Hva betyr store data for helsevesenet?

23. sep 2015

Prisen på DNA-analyse er i fritt fall, og det er kroppssensorer på hvert håndledd. Dette gir store mengder data om hver enkelt. Hvem skal eie dataene, og hva betyr det for helsevesenet?

Les hele saken her »

Helse: Mobilen kan mobilisere frivillige

19. mai 2015

I Singapore kan folk som er trent i førstehjelp få varsel via en mobilapp om noen i nærheten trenger dem. Appen viser både den som trenger hjelp og de som kan hjelpe på et kart, og gir beskjed om hvem som kommer til unnsetning. Det kan redde liv før ambulansen kommer.

Les hele saken her »

Nudging – et dytt for velferdsstaten?

3. feb 2015

Små puff som skal endre vår atferd i positiv retning, kalles «nudging». Med ferske data fra tingenes internett kan vi få tilbakemeldinger direkte mens vi holder på med noe.

Les hele saken her »

Scenarioer for eldreomsorgen i 2025

23. apr 2014

Andelen eldre øker stadig, og om få år vil vi ha for få arbeidstakere til å dekke behovet for helse- og omsorgstjenester. Omsorgsteknologi kan være en viktig del av løsningen.

Les hele saken her »

Ikke monopol på helse

27. jan 2014

Å nekte kronikere å dele informasjon med legen sin er en dårlig strategi for helsevesenet.

Les hele saken her »

Helseeffekten

22. mai 2013

Det siste året har regjeringen implementert mange av Teknologirådets forslag til fornyelse av helse- og omsorgspolitikken.

Les hele saken her »

Mer omsorg med ny teknologi

4. feb 2009

Teknologi kan gi viktig trygghet til gamle mennesker og frigjøre varme hender i eldreomsorgen.

Les hele saken her »