Hopp over innholdet

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 24. nov 2016

Marianne Barland
KONTAKTPERSON:

Marianne Barland

Teknologirådet har utviklet tre scenarioer som utforsker hvordan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kan møte helseutfordringene i 2030.

– Hvem tilbyr helse- og omsorgstjenester i 2030? Og hva er innbyggernes rolle i utformingen av tjenestene?

Dette er spørsmål hvor politiske beslutninger vil ha stor innvirkning på hele sektoren. De tre scenarioene Gull på hjemmebane, Verdensklasse og Kunnskapsnasjonen illustrerer potensielle konsekvenser, avhengig av hvilke politiske valg som gjøres.

LAST NED RAPPORTEN HER Hvilken helserevolusjon vil vi ha? Scenarioer for Helse-Norge i 2030

I hvert scenario møter vi én person. Vi får beskrevet hvordan denne personen lever sitt liv i 2030, og hva slags forhold han eller hun har til helsesektoren. Målet er at disse personhistoriene skal vise hvordan politiske beslutninger skaper muligheter og dilemmaer for innbyggerne, ansatte i helsesektoren, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Scenarioene er blitt diskutert i workshoper med deltakere fra kommunesektoren, startup-bedrifter, helse og omsorgssektoren, forskningsinstitutter og bedrifter som jobber med helse og IT. I tillegg vi scenarioene bli diskutert med lekfolk. Resultatene skal munne ut i en rapport hvor vi gir innspill til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget.

Teknologirådet har utarbeidet scenarioene i samarbeid med en ekspertgruppe. HelseOmsorg21-rådet og Forskningsrådet er samarbeidspartnere og medfinansierer prosjektet.

 

Referansegruppe:

  • Karl-Christian Agerup, Oslotech
  • Cathrine Holst, Universitetet i Oslo og medlem av Teknologirådet
  • Kaja Misvær Kistorp, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Designit
  • Steinar Madsen, Legemiddelverket
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21-rådet

 

LES OGSÅ

En digital samfunnskontrakt

Uten tillit i folket vil ikke fremtidens velferdsstat være liv laga.

Les hele saken »

En lab for eksperimentering i offentlig sektor

Et digitalt skifte krever eksperimentering som må forankres helt på toppen av norsk politikk.

Les hele saken »

Gjør-det-selv-staten

Ny teknologi gjør at innbyggere kan gjøre en god del av jobben som tidligere bare profesjonelle kunne gjøre.

Les hele saken »