Hopp over innholdet

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 24. nov 2016

Marianne Barland
KONTAKTPERSON:

Marianne Barland

Teknologirådet har utviklet tre scenarioer som utforsker hvordan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kan møte helseutfordringene i 2030.

– Hvem tilbyr helse- og omsorgstjenester i 2030? Og hva er innbyggernes rolle i utformingen av tjenestene?

Dette er spørsmål hvor politiske beslutninger vil ha stor innvirkning på hele sektoren. De tre scenarioene Gull på hjemmebane, Verdensklasse og Kunnskapsnasjonen illustrerer potensielle konsekvenser, avhengig av hvilke politiske valg som gjøres.

LAST NED RAPPORTEN HER Hvilken helserevolusjon vil vi ha? Scenarioer for Helse-Norge i 2030

I hvert scenario møter vi én person. Vi får beskrevet hvordan denne personen lever sitt liv i 2030, og hva slags forhold han eller hun har til helsesektoren. Målet er at disse personhistoriene skal vise hvordan politiske beslutninger skaper muligheter og dilemmaer for innbyggerne, ansatte i helsesektoren, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Scenarioene er blitt diskutert i workshoper med deltakere fra kommunesektoren, startup-bedrifter, helse og omsorgssektoren, forskningsinstitutter og bedrifter som jobber med helse og IT. I tillegg vi scenarioene bli diskutert med lekfolk. Resultatene skal munne ut i en rapport hvor vi gir innspill til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget.

Teknologirådet har utarbeidet scenarioene i samarbeid med en ekspertgruppe. HelseOmsorg21-rådet og Forskningsrådet er samarbeidspartnere og medfinansierer prosjektet.

 

Referansegruppe:

  • Karl-Christian Agerup, Oslotech
  • Cathrine Holst, Universitetet i Oslo og medlem av Teknologirådet
  • Kaja Misvær Kistorp, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Designit
  • Steinar Madsen, Legemiddelverket
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21-rådet

 

LES OGSÅ

Rapport: Dette er trendene for personvernet i 2018

Teknologirådet la på personverndagen frem tre teknologitrender som vil få stor innvirkning på personvernet: emosjonell overvåkning, selvkjørende biler og blokkjeden.

Les hele saken »

Rapport: Teknotrender for Stortinget i 2018

Kunstig intelligens, selvkjørende biler, solrevolusjonen, genredigering og blokkjeden sto på programmet da Teknologirådet presenterte viktige teknologitrender for 2018 på Stortinget.

Les hele saken »

Nytt styre for Stortingets Teknogruppe

Heidi Nordby Lunde (H) ble valgt til ny leder av Teknogruppa på det første møtet i den nye stortingsperioden.

Les hele saken »