Hopp over innholdet

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 24. nov 2016

Marianne Barland
KONTAKTPERSON:

Marianne Barland

Teknologirådet har utviklet tre scenarioer som utforsker hvordan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kan møte helseutfordringene i 2030.

– Hvem tilbyr helse- og omsorgstjenester i 2030? Og hva er innbyggernes rolle i utformingen av tjenestene?

Dette er spørsmål hvor politiske beslutninger vil ha stor innvirkning på hele sektoren. De tre scenarioene Gull på hjemmebane, Verdensklasse og Kunnskapsnasjonen illustrerer potensielle konsekvenser, avhengig av hvilke politiske valg som gjøres.

LAST NED RAPPORTEN HER Hvilken helserevolusjon vil vi ha? Scenarioer for Helse-Norge i 2030

I hvert scenario møter vi én person. Vi får beskrevet hvordan denne personen lever sitt liv i 2030, og hva slags forhold han eller hun har til helsesektoren. Målet er at disse personhistoriene skal vise hvordan politiske beslutninger skaper muligheter og dilemmaer for innbyggerne, ansatte i helsesektoren, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Scenarioene er blitt diskutert i workshoper med deltakere fra kommunesektoren, startup-bedrifter, helse og omsorgssektoren, forskningsinstitutter og bedrifter som jobber med helse og IT. I tillegg vi scenarioene bli diskutert med lekfolk. Resultatene skal munne ut i en rapport hvor vi gir innspill til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget.

Teknologirådet har utarbeidet scenarioene i samarbeid med en ekspertgruppe. HelseOmsorg21-rådet og Forskningsrådet er samarbeidspartnere og medfinansierer prosjektet.

 

Referansegruppe:

  • Karl-Christian Agerup, Oslotech
  • Cathrine Holst, Universitetet i Oslo og medlem av Teknologirådet
  • Kaja Misvær Kistorp, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Designit
  • Steinar Madsen, Legemiddelverket
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21-rådet

 

LES OGSÅ

Åtte utfordringer som teknologi kan hjelpe eldre med

Eldre har selv fortalt forskere hvilke ønsker og utfordringer de har i hverdagen, slik at velferdsteknologien kan bli bedre.

Les hele saken »

Kronikk om mobil helse: Diagnose: «Dum og frekk»

Intelligente maskiner er i ferd med å bli like gode som de beste legene. Noen synes det er et sykdomstegn.

Les hele saken »

Disse rådene fikk vi om helsetjenestene i 2030

Skal de pårørende gjøre mer av jobben? Og skal vi bruke kunstig intelligens? Studenter, helsearbeidere og IT-arbeidere kom med mange forslag om hvordan helsevesenet vårt kan bli bedre i framtida.

Les hele saken »