Hopp over innholdet
« Hjem

Mobil helse

Stadig mer av legekontoret kan du nå få på mobilen

Teknologirådet har laget en oversikt over mer enn 70 helseapper og selvtester. 20 av dem er alt på markedet i Norge, og flere er på vei.

25. aug 2016

Nytt prosjekt: Kunstig intelligens og helse

23. okt 2017

Kunstig intelligens i helsevesenet kan gi bedre og raskere diagnoser, og oppfølging av sykdom kan bli mer personlig. Men hvor mye makt skal vi gi til maskinene?

Les hele saken her »

Er du syk? Still diagnose med mobilen

24. jun 2016

Før måtte du til legen for å måle pust og hjerterytme. Nå kan du gjøre det hjemme i sofaen, og få diagnosen i en app på mobilen. Er det godt eller dårlig nytt for helsevesenet?

Les hele saken her »

Rapport: Mobil helse for kronikere

18. feb 2015

Mobil helseteknologi kan gi pasienter med kroniske sykdommer bedre behandling og oppfølging, samtidig som helsevesenet sparer tid og penger. Det slår Teknologirådets ekspertgruppe fast i en ny rapport.

Les hele saken her »

Ikke monopol på helse

27. jan 2014

Å nekte kronikere å dele informasjon med legen sin er en dårlig strategi for helsevesenet.

Les hele saken her »

Prisen på DNA-analyse er i fritt fall, og det er kroppssensorer på hvert håndledd. Dette gir store mengder data om hver enkelt. Hvem skal eie dataene, og hva betyr det for helsevesenet?

23. sep 2015

Kronikk om mobil helse: Diagnose: «Dum og frekk»

20. mar 2017

Intelligente maskiner er i ferd med å bli like gode som de beste legene. Noen synes det er et sykdomstegn.

Les hele saken her »

– Unngå tungrodd godkjenning

7. okt 2015

Helse-Norge bør komme raskt i gang med mobil helse for kronikere, og unngå tungrodde godkjenningsordninger. Det er Teknologirådets budskap til Stortinget når det nå behandler primærhelsemeldingen.

Les hele saken her »

Kan mobilen gi oss en bedre offentlig helsetjeneste?

4. jul 2014

Norge har en aldrende befolkning, og stadig flere må leve med kroniske sykdommer som diabetes og kreft. Sensorer og apper på mobiltelefonen gir pasientene nye, enkle og rimelige muligheter til å overvåke og følge opp sin egen helse og kommunisere med helsetjenesten.

Les hele saken her »

Legekontor på innerlomma

29. jan 2013

Stadig mer av legekontoret er nå mulig å få på mobilen.

Les hele saken her »

– Det er et viktig signal at den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten setter mål om mer bruk av mobil helseteknologi, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

3. jun 2015

Mobile selvtester kan forbedre helsevesenet

15. jul 2016

Helseapper og mobile selvtester er ikke en hype, men en helt reell utvikling som kan gi store gevinster for helsevesenet og den enkelte.

Les hele saken her »

Konferanse: Store data møter medisinen

2. jul 2015

Store mengder helsedata fra genteknologi og mobil helseteknologi kan gi mer persontilpasset medisin, men også utfordringer med ressursbruk og eierskap til dataene.

Les hele saken her »

Mobil helse tar over

26. feb 2014

MedHelp.com har over 12 mill. månedlige brukere. Nå vurderer de å legge ned nettstedet – apper og mobilbruk er i ferd med å ta over.

Les hele saken her »