Hopp over innholdet

Nytt prosjekt: Livslang læring i det nye arbeidslivet

Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 23. okt 2017

Marianne Barland
KONTAKTPERSON:

Marianne Barland

Automatisering og digitalisering kan endre arbeidslivet med en fart vi aldri før har sett maken til. Hvordan kan vi sørge for at arbeidstakere lærer nok til at de forblir relevante?

Dagens utdanningsmodell baserer seg på at man tar utdanning tidlig i livet, og så går ut i arbeidslivet. Men de store endringene i arbeidslivet øker behovet for at arbeidstakerne kontinuerlig får ny og hevet kompetanse.

Teknologirådets nye prosjekt vil se på hvordan man kan legge til rette for at folk som er i arbeid kan få ny og oppdatert kompetanse mens de er i arbeid. Læring kan bli en naturlig del av det å være i jobb, og læringen kan bli livslang.

– Vi vil aldri forlate skolebenken, men skolebenken vil forandre seg.  Den samme teknologien som gjør at arbeidslivet blir mer automatisert, kan også brukes til å tilpasse læringen smartere og mer persontilpasset, sier prosjektleder Marianne Barland.

Modulbasert læring på nett (f.eks. MOOCs), persontilpassing, simulering som fjerner krav til fysisk tilstedeværelse og AR (forsterket virkelighet hvor den virkelige verden blir blandet sammen med en virtuell virkelighet) er noen eksempler på teknologier.

Singapore er et av landene som tar livslang læring på alvor. De har gitt alle innbygger over 25 år 345 dollar som kan brukes på kurs eller utdanning hos 500 ulike tilbydere (for eksempel universiteter eller MOOCs).

I våre rapporter er dette noen av spørsmålene vi vil svare på

  • Hvordan kan ny teknologi brukes til læring, både i og utenfor utdanningssystemet?
  • Hvem skal ha ansvaret for livlang læring, og hvordan kan dette organiseres?
  • Hva skjer i andre land, og hva kan vi gjøre i Norge?

Prosjektet skal munne ut i flere rapporter og anbefalinger til Stortinget og Regjeringen. Disse skal utarbeides sammen med en ekspertgruppe.

  • Marit Aursand, forskningssjef ved SINTEF Oceans avdeling for prosessteknologi og medlem i Teknologirådet
  • Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen.
  • Elisabeth Ramstad, personalsjef i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
  • Johan Røed Steen, forsker ved FAFO
  • Karsten Bråthen, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
  • Reidun Høllesli, direktør Orkla IT og medlem i Teknologirådet
  • June M. Breivik, avdelingsdirektør I Den kulturelle skolesekken

 

Les om våre andre nye prosjekter:

Kunstig intelligens og helse

Førerløse biler i byen

Hva skjer med jobbene?

 

Les også: Slik kan den nye velferdsstaten bli

Les våre tidligere kortrapporter om teknologi og utdanning:

En skole for fremtiden (2012)

Teknologi i skolen (2004)

LES OGSÅ

Nytt prosjekt: Demokrati, teknologi og ytringsfrihet

Sosiale medier, falske nyheter og persontilpassing av informasjon kan gi grunnlag for ekkokamre og polarisering. Er det norske demokratiet under press?

Les hele saken »

Rapport: Dette er trendene for personvernet i 2018

Teknologirådet la på personverndagen frem tre teknologitrender som vil få stor innvirkning på personvernet: emosjonell overvåkning, selvkjørende biler og blokkjeden.

Les hele saken »

Rapport: Teknotrender for Stortinget i 2018

Kunstig intelligens, selvkjørende biler, solrevolusjonen, genredigering og blokkjeden sto på programmet da Teknologirådet presenterte viktige teknologitrender for 2018 på Stortinget.

Les hele saken »