Hopp over innholdet
« Hjem

Omsorgsteknologi

Fire bydeler i Oslo har satset på velferdsteknologi som gjør de eldre mer selvhjulpne. Det har gjort brukerne tryggere, og gitt store tids- og ressursbesparelser for hjemmetjenesten.

31. mai 2016

Kan teknologi gi demente et bedre liv?

26. aug 2016

Om lag 70 000 nordmenn har demens. Begynnende demente skal i et nytt prosjekt involveres i utvikling av teknologi som kan hjelpe dem å mestre hverdagen.

Les hele saken her »

Kan vi surfe på eldrebølgen?

5. mar 2014

Teknologirådet leder et stort EU-prosjekt om det aldrende Europa. Nå skal et scenarioverksted gi noen svar.

Les hele saken her »

Mer omsorg med ny teknologi

4. feb 2009

Teknologi kan gi viktig trygghet til gamle mennesker og frigjøre varme hender i eldreomsorgen.

Les hele saken her »

I Singapore kan folk som er trent i førstehjelp få varsel via en mobilapp om noen i nærheten trenger dem. Appen viser både den som trenger hjelp og de som kan hjelpe på et kart, og gir beskjed om hvem som kommer til unnsetning. Det kan redde liv før ambulansen kommer.

19. mai 2015

Bør staten genteste oss alle?

1. jul 2014

Gentester som kan si hva slags idrett du bør satse på, om du har anlegg for å bli overvektig eller for å få blodpropp, er nå i salg på norske apoteker. I nær fremtid kan gentesting bli en naturlig del av det norske helsevesenet.

Les hele saken her »

Alderdom i Europa – hvordan blir fremtiden?

12. sep 2013

Teknologirådet leder et stort europeisk prosjekt om velferdsteknologi og fremtidens alderdom.

Les hele saken her »

Teknologi blir avgjørende for å sikre fortsatt god eldreomsorg i fremtiden. Scenario-workshoper i en rekke land har avdekket fem feller, og hvordan vi kan unngå dem.

23. mar 2015

Scenarioer for eldreomsorgen i 2025

23. apr 2014

Andelen eldre øker stadig, og om få år vil vi ha for få arbeidstakere til å dekke behovet for helse- og omsorgstjenester. Omsorgsteknologi kan være en viktig del av løsningen.

Les hele saken her »

Helseeffekten

22. mai 2013

Det siste året har regjeringen implementert mange av Teknologirådets forslag til fornyelse av helse- og omsorgspolitikken.

Les hele saken her »