Hopp over innholdet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

Mer om oss »

Teknologi og velferd

Prisen på DNA-analyse er i fritt fall, og det er kroppssensorer på hvert håndledd. Dette gir store mengder data om hver enkelt. Hvem skal eie dataene, og hva betyr det for helsevesenet?

23. sept 2015

– Unngå tungrodd godkjenning

7. okt 2015

Helse-Norge bør komme raskt i gang med mobil helse for kronikere, og unngå tungrodde godkjenningsordninger. Det er Teknologirådets budskap til Stortinget når det nå behandler primærhelsemeldingen.

Les hele saken her »

Konferanse: Store data møter medisinen

2. jul 2015

Store mengder helsedata fra genteknologi og mobil helseteknologi kan gi mer persontilpasset medisin, men også utfordringer med ressursbruk og eierskap til dataene.

Les hele saken her »

Sikkerhet, åpenhet og personvern

Den dominerende forretningsmodellen på internett er basert på overvåking. Opplysninger om hva vi gjør på nettet blir samlet inn i stor skala for å forstå oss og våre vaner, og gi oss tilpasset reklame og innhold.

28. jan 2016

Opptak av frokostseminar om overvåkningsøkonomien

28. jan 2016

Teknologirådet og Datatilsynet holdt 28. januar et seminar om overvåkningsøkonomien. Opptaket av seminaret kan du se her.

Les hele saken her »

Kronikk: Overvåkningsøkonomien

28. jan 2016

Etter én time på nett har en tolvåring fått 62 spioner inn på barnerommet. EU tar nå opp kampen mot Google, Facebook og Akersgata.

Les hele saken her »

Norge 2030

Et nytt møte i Teknogruppa på Stortinget samlet stortingsrepresentanter til diskusjon om delingsøkonomien. Teknologirådet, LO og Abelia sto for innledninger.

9. des 2015

Ny rapport: Grønn innovasjonspolitikk i Europa

9. des 2015

En ny rapport som beskriver de viktigste policytiltakene for grønn innovasjon i 16 land er overlevert Klimakonferansen i Paris.

Les hele saken her »

Delingsøkonomien

1. des 2015

Grønn gründerboom eller løsarbeidersamfunn?

Les hele saken her »