Hopp over innholdet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

Mer om oss »

Teknologi og velferd

Korfor diskutera ting i det uendelege, når ein kan prøva å finna ut korleis noko fungerer?

16. jan 2017

Hva vil prege helsesektoren i 2030?

24. nov 2016

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Les hele saken her »

Kan teknologi gi demente et bedre liv?

26. aug 2016

Om lag 70 000 nordmenn har demens. Begynnende demente skal i et nytt prosjekt involveres i utvikling av teknologi som kan hjelpe dem å mestre hverdagen.

Les hele saken her »

Sikkerhet, åpenhet og personvern

Lærende maskiner kan brukes til å levere velferdstjenester som tilpasset hver person. Men maskinene som tas i bruk kan være vanskelige å forstå. Kan vi da gi dem kontrollen?

30. jan 2017

Kronikk: Når den svarte boksen sier nei

30. jan 2017

Intelligente maskiner kan bestemme om vi skal få banklån eller trygd. Da skylder de oss en forklaring.

Les hele saken her »

Dine helsedata kan snart bli «alles» helsedata

30. jan 2017

Helse-Norge har allerede mye data og kan fremover i større grad få tilgang til målinger fra innbyggerne. Med avanserte analyseteknikker kan dataene brukes til å forebygge sykdom eller gi bedre behandling. Men hvor mye er vi villige til å dele mot å få bedre helsetjenester?

Les hele saken her »

Norge 2030

Et utvalg har foreslått nye regler for delingsøkonomien i Norge. Skal vi følge teknologioptimistene i Estland eller reguleringsivrige franskmenn?

21. feb 2017

Åpent møte om Kunstig intelligens

13. feb 2017

28. februar kan du komme til Teknologirådet for å høre om kunstig intelligens og muligheter i offentlig sektor, samt om IBMs Watson-prosjekt. (Møtet er fulltegnet.)

Les hele saken her »

Kunstig intelligens: smart eller skremmende?

26. jan 2017

Datamaskiner kan bli for smarte for vårt eget beste. Men de kan også gjøre livet bedre for hver enkelt av oss.

Les hele saken her »