2023

Innspill til Dok. 8: 247 S (2022-2023) om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

Last ned

Innspill til regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

Last ned

Innspill til Dokument 8:81 S (2022-2023) Barns personvern på digitale flater

Last ned

Innspill til NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar

Last ned

Innspill til Dokument 8:73 S (2022- 2023) – Datadrevet industri

Last ned

2022

Innspill til Dokument 8:167 S (2021-2022) – Bedre personvern på sosiale medier

Last ned

Innspill til nasjonal helse og samhandlingsplan

Last ned

Høringsinnspill til Finansmarkedsmeldingen 2022

Last ned

2021

Høringsinnspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

Last ned

Høringsinnspill til Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Last ned

2020

Høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet ang. bruk av helsedata og KI

Last ned

Høringsinnspill til En innovativ offentlig sektor (Meld. St. 30 (2019-2020)

Last ned

Innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ang. EUs høring om Digital Services Act

Last ned

Høringsinnspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Last ned

Høringsinnspill til Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen

Last ned

2019

Innspill til helsenæringsmeldingen (Meld. St. 18 (2018-2019))

Last ned

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Last ned

2017

Høringsuttalelse: regjeringens dronestrategi

Last ned

Høringsuttalelse: Meld. St. 33: Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Last ned

2016

Høringsuttalelse: Prop 68 L (2015-2016) - Skjulte tvangsmidler

Last ned

2015

Høringsuttalelse: Primærhelsemeldingen

Last ned

Høringsuttalelse: Nærpolitireformen

Last ned

2013

Høringsuttalelse: Politianalysen

Last ned

Høringsuttalelse: Morgendagens omsorg

Last ned

Høringsuttalelse: Verdens fremste sjømatnasjon

Last ned

Høringsuttalelse: terrorberedskap

Last ned

 

2011

Høringsuttalelse: Innovasjon i omsorg

Last ned

Høringsuttalelse: Motivasjon - mestring - muligheter

Last ned

Høringsuttalelse: Endringer i åndsverksloven

Last ned

Høringsuttalelse: Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Last ned