2019

Innspill til helsenæringsmeldingen (Meld. St. 18 (2018-2019))

Last ned

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Last ned

2017

Høringsuttalelse: regjeringens dronestrategi

Last ned

Høringsuttalelse: Meld. St. 33: Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Last ned

2016

Høringsuttalelse: Prop 68 L (2015-2016) - Skjulte tvangsmidler

Last ned

2015

Høringsuttalelse: Primærhelsemeldingen

Last ned

Høringsuttalelse: Nærpolitireformen

Last ned

2013

Høringsuttalelse: Politianalysen

Last ned

Høringsuttalelse: Morgendagens omsorg

Last ned

Høringsuttalelse: Verdens fremste sjømatnasjon

Last ned

Høringsuttalelse: terrorberedskap

Last ned

 

2011

Høringsuttalelse: Innovasjon i omsorg

Last ned

Høringsuttalelse: Motivasjon - mestring - muligheter

Last ned

Høringsuttalelse: Endringer i åndsverksloven

Last ned

Høringsuttalelse: Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Last ned