Teknologirådet oppnevnes av Kongen i statsråd for inntil fire år av gangen, med adgang til gjenoppnevning én gang. Oppnevningen skjer på fritt grunnlag, og interesserte parter kan komme med forslag. Det skal settes sammen av personer med bred innsikt i aktuelle teknologier, nyskapningsvirksomhet og samfunnsspørsmål. Det nåværende rådet ble oppnevnt 15. november 2016, og møtes fem ganger i året for å drøfte saker.

 

Rådsmedlemmer

Siri Hatlen (leder). Sivilingeniør med MBA fra INSEAD. For tiden styreleder i blant annet Entra ASA, Bane Nor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hatlen er også styremedlem i blant annet Nye Veier og Telenor ASA. Hun har hatt lederposisjoner i Oslo universitetssykehus, Statkraft og Statoil samt vært styreleder/medlem i bl.a. Kongsberggruppen, PGS, Smedvig, NTNU, Helse Øst og Vinmonopolet.

Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS

Spesialrådgiver Marit Aursand, SINTEF Ocean AS

Instituttleder Morten Breivik, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center

Dalig leder Helene Fladmark, Eyde-klyngen

Prorektor for forskning Reid Hole, Nord universitet

Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT

Professor Håvard Haarstad, Institutt for geografi, UiB

Seniorforsker Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt

Sjef for forretningsutvikling Christine Tørklep, Denofa

Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØK

Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter

Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar

Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark