Teknologirådet oppnevnes av Kongen i statsråd for inntil fire år av gangen, med adgang til gjenoppnevning én gang. Oppnevningen skjer på fritt grunnlag, og interesserte parter kan komme med forslag. Det skal settes sammen av personer med bred innsikt i aktuelle teknologier, nyskapningsvirksomhet og samfunnsspørsmål. Det nåværende rådet ble oppnevnt 15. november 2016, og møtes fem ganger i året for å drøfte saker.

 

Rådsmedlemmer

Siri Hatlen (leder). Sivilingeniør med MBA fra INSEAD. For tiden styreleder i blant annet Entra ASA, Bane Nor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hatlen er også styremedlem i blant annet Nye Veier og Telenor ASA. Hun har hatt lederposisjoner i Oslo universitetssykehus, Statkraft og Statoil samt vært styreleder/medlem i bl.a. Kongsberggruppen, PGS, Smedvig, NTNU, Helse Øst og Vinmonopolet.

Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS

Forskningssjef Marit Aursand, SINTEF fiskeri og havbruk

Instituttleder Morten Breivik, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center

Leder Helene Fladmark, Eyde-nettverket

Dekan Reid Hole, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet

Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT

Professor Håvard Haarstad, Institutt for geografi, UiB

Forskningsdirektør for vann og klima Cecilie Mauritzen, Norsk institutt for vannforskning

Daglig leder Christine Tørklep, Curie AS

Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØK

Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter

Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar

Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark