Tore Tennøe Direktør
Tore Tennøe

Tore Tennøe
Direktør

+47 917 16 206
tore.tennoe@teknologiradet.no

Tore Tennøe er direktør for Teknologirådets sekretariat, og leder det faglige og administrative arbeidet. Han er ansvarlig for rådgivningen til Stortinget og regjeringen, og representerer rådet utad. I to perioder har Tore Tennøe ledet EPTA – det internasjonale arbeidet for å gi teknologiråd til parlamenter i 22 land. Tore har studert teknologihistorie, internasjonal politikk og samfunnsøkonomi, og har mastergrader fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har bidratt på over 100 rapporter, vært medforfatter av flere bøker, og har tidligere blant annet jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet og ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

Ingvild Østraat

Ingvild Østraat
Kommunikasjonssjef

+47 977 47 329
ingvild.ostraat@teknologiradet.no

Ingvild Østraat leder Teknologirådets kommunikasjonsarbeid, er pressekontakt, og redaktør for Teknologirådets nettsider og sosiale mediekanaler. Ingvild er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i blant annet Kommunal- og regionaldepartementet, Riksrevisjonen og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Portrett av prosjektleder Kamilla Lein Kjølberg
Kamilla Lein Kjølberg

Kamilla Lein Kjølberg

Senior prosjektleder

+47 913 79 437

kamilla.kjolberg@teknologiradet.no

Kamilla Lein Kjølberg leder Teknologirådets arbeid med dyrket kjøtt og jobber med prosjekter innen grønn omstilling og transportteknologi. Hun har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og en doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Bergen. Kamilla har tidligere jobbet i Vegdirektoratet, og har vært forsker ved Genøk senter for biosikkerhet og på Oslo Met.

Portrett av Hanne Sofie Lindahl
Hanne Sofie Lindahl

Hanne Sofie Lindahl

Prosjektleder

+47 920 48 127

hanne.lindahl@teknologiradet.no

Hanne Sofie Lindahl leder prosjekter innen kunstig intelligens, sosiale medier og demokrati. Hun har en bachelorgrad i internasjonale studier, og en mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Amnesty International, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Kirkens Nødhjelp og ved den norske delegasjonen til UNESCO og OECD i Paris.

Madeleine Moe

Madeleine Moe

Rådgiver

+47 90 40 54 62

Madeleine Moe jobber med Teknologirådets prosjekter innen blant annet grønn omstilling, og har ansvar for administrative oppgaver som budsjett og regnskap. Hun har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i bærekraftig økonomi og miljøpolitikk fra University College London. Hun har tidligere jobbet for Cappelen Damm og ved den norske ambassaden i Ottawa.

Portrett av Tonje Nerby
Tonje Nerby

Tonje Nerby
Senior prosjektleder

+47 468 98 165

tonje.nerby@teknologiradet.no

Tonje Nerby leder Teknologirådets prosjekter innen grønn omstilling. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap, og en mastergrad i industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har tidligere jobbet for Miljødirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Oslo kommune. Tonje har erfaring fra arbeid med klima og miljø i offentlige anskaffelser, og som fagansvarlig for sirkulær økonomi.

Portrett av Ellen Strålberg
Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

Senior prosjektleder

+ 47 97 67 97 68

Ellen.stralberg@teknologiradet.no

Ellen Strålberg har ansvar for Teknologirådets prosjekt om generativ kunstig intelligens, kunstig intelligens i helse og verdiskapning med data. Hun har mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Digitaliseringsdirektoratet, Helsedirektoratet, Helsedepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Ellen har erfaring fra prosjekter innen blant annet digital samhandling, deling av data, digital transformasjon, digitalt førstevalg, innovasjon i offentlig sektor, tjenestedesign og eHelse.

Joakim Valevatn

Joakim Valevatn
Senior prosjektleder

+47 405 77 339
joakim.valevatn@teknologiradet.no

Joakim leder Teknologirådets prosjekter om transportteknologi i byer og digital sårbarhet i smarthus. Han har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra UiB, og en mastergrad i filosofi og økonomi fra Copenhagen Business School. Han har tidligere jobbet for det norske generalkonsulatet i San Francisco.

Portrett av Jonas Wettre
Jonas Engestøl Wettre

Jonas Engestøl Wettre
Prosjektleder

+47 48 14 71 67
jonas@teknologiradet.no

Jonas Engestøl Wettre leder Teknologirådets prosjekter om generativ kunstig intelligens og tale- og språkteknologi. Han har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra King’s College London og mastergrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han blant annet jobbet for Senter for teknologi, innovasjon og kultur og ved den norske FN-delegasjonen i New York.