Tore Tennøe
Direktør

+47 23 31 83 08 / 917 16 206
tore.tennoe@teknologiradet.no

ANSVARSOMRÅDER:

Tore leder sekretariatet og Teknologirådets rådgivningsaktiviteter. Ansvarlig for kontakten med rådet og internasjonalt samarbeid.

Ingvild Østraat
Kommunikasjonssjef

+47 23 31 83 12 / 977 47 329
ingvild.ostraat@teknologiradet.no

ANSVARSOMRÅDER

Ingvild leder Teknologirådets kommunikasjonsarbeid, er presskontakt og redaktør for Teknologirådets nettsider og sosiale medier.

Marianne Barland
Senior prosjektleder

+47 23 31 83 13 / 977 46 382
marianne.barland@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Marianne leder Teknologirådets prosjekter om livslang læring, og demokrati og ny teknologi.

Anne Siri Koksrud Bekkelund
Senior prosjektleder

+47 909 46 463
Anne.Bekkelund@teknologiradet.no

ANSVARSOMRÅDER

Anne Siri leder Teknologirådets prosjekter om fremtidens arbeidsliv og strategisk fremtidsanalyse.

Adele Flakke Johannessen
Prosjektleder

+47 23 31 83 00 / 908 63 700
adele.flakke.johannessen@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Adele leder Teknologirådets prosjekt Assisted Living om teknologi i demensomsorgen.

Joakim Valevatn
Prosjektleder

+47 23 31 83 16 / 405 77 339
joakim.valevatn@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Joakim leder Teknologirådets prosjekter om førerløs transport og digital sårbarhet.

Jenni Yang
Studentmedarbeider

jenni.yang@teknologiradet.no