Tore Tennøe
Direktør

+47 23 31 83 08 / 917 16 206
tore.tennoe@teknologiradet.no

ANSVARSOMRÅDER:

Leder sekretariatet og Teknologirådets rådgivningsaktiviteter. Ansvarlig for kontakten med rådet og internasjonalt samarbeid.

Ingvild Østraat
Kommunikasjonssjef

+47 23 31 83 12 / 977 47 329
ingvild.ostraat@teknologiradet.no

Hilde Lovett
Senior prosjektleder

+47 23 31 83 14 / 952 89 833
hilde.lovett@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Leder Teknologirådets prosjekter om kunstig intelligens, mobil helse og verferdsteknologi.

 

Marianne Barland
Senior prosjektleder

+47 23 31 83 13 / 977 46 382
marianne.barland@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Leder Teknologirådets prosjekter om utdanning, arbeid, samt digitalisering og offentlig sektor.

Adele Flakke Johannessen
Prosjektleder

+47 23 31 83 00 / 908 63 700
adele.flakke.johannessen@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Leder Teknologirådets prosjekter Assisted Living, EU-prosjektet CIMULACT og førerløs transport.

Joakim Valevatn
Prosjektleder

+47 23 31 83 16 / 405 77 339
joakim.valevatn@teknologiradet.no

Ansvarsområder

Leder Teknologirådets prosjekter om henholdsvis førerløs transport og digital sårbarhet.

Hannah Monsrud
Studentmedarbeider

hannah.monsrud@teknologiradet.no

Silje Totland
Studentmedarbeider

silje.totland@teknologiradet.no