Tore Tennøe Direktør
Tore Tennøe

Tore Tennøe
Direktør

+47 23 31 83 08 / 917 16 206
tore.tennoe@teknologiradet.no

Tore Tennøe er direktør for Teknologirådets sekretariat, og leder det faglige og administrative arbeidet. Han er ansvarlig for rådgivningen til Stortinget og regjeringen, og representerer rådet utad. I to perioder har Tore Tennøe ledet EPTA – det internasjonale arbeidet for å gi teknologiråd til parlamenter i 22 land. Tore har studert teknologihistorie, internasjonal politikk og samfunnsøkonomi, og har mastergrader fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har bidratt på over 100 rapporter, vært medforfatter av flere bøker, og har tidligere blant annet jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet og ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

Ingvild Østraat

Ingvild Østraat
Kommunikasjonssjef

+47 23 31 83 12 / 977 47 329
ingvild.ostraat@teknologiradet.no

Ingvild Østraat leder Teknologirådets kommunikasjonsarbeid, er pressekontakt, og redaktør for Teknologirådets nettsider og sosiale mediekanaler. Ingvild er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i blant annet Kommunal- og regionaldepartementet, Riksrevisjonen og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Marianne Barland

Marianne Barland
Senior prosjektleder

+47 23 31 83 13 / 977 46 382
marianne.barland@teknologiradet.no

Marianne Barland leder Teknologirådets prosjekter om livslang læring, og demokrati og ny teknologi. Hun har også ledet flere av rådets internasjonale prosjekter innen temaer som sikkerhet, overvåkning og velferdsteknologi. Marianne har en mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Maastricht. Hun har tidligere jobbet for De nasjonale forskningsetiske komiteene og Fylkesnemnda i Oslo og Akershus.

Portrett av Hanne Sofie Lindahl
Hanne Sofie Lindahl

Hanne Sofie Lindahl

Prosjektleder

+47 920 48 127

hanne.lindahl@teknologiradet.no

Hanne Sofie Lindahl leder prosjekter innen digitalisering, demokrati og grønt skifte. Hun har en bachelorgrad i internasjonale studier, og en mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Amnesty International, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Kirkens Nødhjelp og ved den norske delegasjonen til UNESCO og OECD i Paris.

Portrett av Tonje Nerby
Tonje Nerby

Tonje Nerby
Senior prosjektleder

+47 468 98 165

tonje.nerby@teknologiradet.no

Tonje Nerby leder Teknologirådets prosjekter innen grønn omstilling. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap, og en mastergrad i industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har tidligere jobbet for Miljødirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Oslo kommune. Tonje har erfaring fra arbeid med klima og miljø i offentlige anskaffelser, og som fagansvarlig for sirkulær økonomi.

Portrett av Ellen Strålberg
Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

Senior prosjektleder

+ 47 97 67 97 68

Ellen.stralberg@teknologiradet.no

Ellen Strålberg har ansvar for Teknologirådets prosjekter om kryptovaluta, kunstig intelligens i helse og verdiskapning med data. Hun har mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Digitaliseringsdirektoratet, Helsedirektoratet, Helsedepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Ellen har erfaring fra prosjekter innen blant annet digital samhandling, deling av data, digital transformasjon, digitalt førstevalg, innovasjon i offentlig sektor, tjenestedesign og eHelse.

Joakim Valevatn

Joakim Valevatn
Prosjektleder

+47 23 31 83 16 / 405 77 339
joakim.valevatn@teknologiradet.no

Joakim leder Teknologirådets prosjekter om transportteknologi i byer og digital sårbarhet i smarthus. Han har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra UiB, og en mastergrad i filosofi og økonomi fra Copenhagen Business School. Han har tidligere jobbet for det norske generalkonsulatet i San Francisco.

Portrett av Jonas Wettre
Jonas Engestøl Wettre

Jonas Engestøl Wettre
Prosjektleder

+47 48 14 71 67
jonas@teknologiradet.no

Jonas Engestøl Wettre leder Teknologirådets prosjekter om tale- og språkteknologi. Han har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra King’s College London og mastergrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han blant annet jobbet for Senter for teknologi, innovasjon og kultur og ved den norske FN-delegasjonen i New York.

Portrett av Nicoline Wiik
Nicoline Wiik

Nicoline Wiik

Prosjektassistent

+47 48 36 80 48
nicoline@teknologiradet.no