I 2015 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknogruppen er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknogruppen er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det gjennomføres rundt fem møter i året.

Styret for Teknogruppa

  • leder Grunde Almeland (V), Familie- og kulturkomiteen
  • Nikolai Astrup (H), Energi- og miljøkomiteen
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Næringskomiteen
  • Marit Knutsdatter Strand (Sp), Forsknings- og utdanningskomiteen
  • Solveig Vitanza (Ap), Næringskomiteen

Tidligere møter i Teknogruppen har blant annet tatt opp «Blir den neste pandemien digital?» om det digitale trusselbildet, digitale vaksinepass, teknotrender for Stortinget i 2021, det digitale USA-valget, digital smittesporing, ansiktsgjenkjenning, valgkamp og sosiale medier, kunstig intelligens og helse, 5G mobilnett, kunstig intelligens, blokkjeden, solenergi, CRISPR, teknotrender for 2020 og selvkjørende biler.