I 2014 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknogruppen er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknogruppen er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det gjennomføres rundt fem møter i året.

Styret for Stortingets teknogruppe

  • Marit Knutsdatter Strand (Sp), Forsknings- og utdanningskomiteen (leder)
  • Grunde Almeland (V), Familie- og kulturkomiteen (nestleder)
  • Nikolai Astrup (H), Energi- og miljøkomiteen
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Næringskomiteen
  • Marius Arion Nilsen (FrP), Energi- og miljøkomiteen
  • Solveig Vitanza (Ap), Næringskomiteen

Tidligere møter i Teknogruppen har blant annet tatt opp teknotrender for Stortinget i 2023, grønn teknologi og nytt løft for industripolitikken, falsk offentlighet og kunstig intelligens, kunstig intelligens treffer norsk arbeidsliv – på godt og vondt?, «Blir den neste pandemien digital?» om det digitale trusselbildet, Teknotrender for Stortinget 2022, Hva betyr kryptovaluta og e-kroner for norsk politikk?, Et vendepunkt for kunstig intelligensdigitale vaksinepass, teknotrender for Stortinget i 2021, det digitale USA-valget, digital smittesporing, ansiktsgjenkjenning, valgkamp og sosiale medier, kunstig intelligens og helse, 5G mobilnett, kunstig intelligens, blokkjeden, solenergi, CRISPR, teknotrender for 2020 og selvkjørende biler.