I 2014 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknogruppen er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknogruppen er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det gjennomføres rundt fem møter i året.

Styret for Teknogruppa

leder Grunde Almeland (V), Familie- og kulturkomiteen
Nikolai Astrup (H), Energi- og miljøkomiteen
Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Næringskomiteen

Tobias Drevland Lund (Rødt), Kommunal- og forvaltningskomiteen

Marit Knutsdatter Strand (Sp), Forsknings- og utdanningskomiteen
Solveig Vitanza (Ap), Næringskomiteen

Tidligere møter i Teknogruppen har blant annet tatt opp «Blir den neste pandemien digital?» om det digitale trusselbildet, Teknotrender for Stortinget 2022, Hva betyr kryptovaluta og e-kroner for norsk politikk?, Et vendepunkt for kunstig intelligensdigitale vaksinepass, teknotrender for Stortinget i 2021, det digitale USA-valget, digital smittesporing, ansiktsgjenkjenning, valgkamp og sosiale medier, kunstig intelligens og helse, 5G mobilnett, kunstig intelligens, blokkjeden, solenergi, CRISPR, teknotrender for 2020 og selvkjørende biler.