I 2015 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknogruppa er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknogruppa er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det gjennomføres rundt fem møter i året.

Styret for Teknogruppa

  • Torill Eidsheim (H), leder
  • Torstein Tvedt Solberg (A), nestleder
  • Grunde Almeland (V)
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
  • Emilie Enger Mehl (Sp)
  • Marianne Synnes (H)