«KI-generert» er kåret til årets nyord, og det siste året har vi sett en dramatisk forbedring i hvordan kunstig intelligens (KI) kan skape, forbedre og analysere både tekst, tall, bilder og video. En fersk rapport anslår at KI kan effektivisere arbeid tilsvarende 155 000 årsverk i offentlig sektor og 570 milliarder kroner i norsk økonomi. Samtidig frykter 1 av 2 å miste jobben til teknologien som nå siver inn i de fleste digitale tjenester vi bruker til daglig. Dette var tema for et møte i Teknogruppa på Stortinget tirsdag 19. desember kl. 1015-1130.

Møte i Teknogruppa på Stortinget 19. desember 2023 Foto: Ingvild Østraat / Teknologirådet

Program:

 • Velkommen og introduksjon
  Marit Knutsdatter Strand, Stortingets teknogruppe
 • Arbeidslivet etter ChatGPT
  Tore Tennøe, Teknologirådet
 • Slik blir KI en revolusjon for kunnskapsarbeid – også i Norge
  Kristine Beitland og Christopher Frenning, Microsoft
 • Hva kunstig intelligens kan bety for arbeidsmarkedet og ansatte
  Johan Røed Steen, Fafo

I tillegg var følgende eksterne deltakere til stede for å kunne kommentere og svare på spørsmål fra stortingsrepresentantene:

 • Ingeborg Frøysnes, Finansforbundet
 • Cathrine Pihl Lyngstad, NAV
 • Jan Olav Christensen, STAMI
 • Mikael Kvamsdal, Abelia

Om Stortingets teknogruppe: 

I 2014 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en tverrpolitisk gruppe dedikert til ny teknologi og politikk. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent. Målet er å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre, og å være Stortingets radar for ny teknologi. Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. 

Les mer om Teknogruppen og se hvem som sitter i styret på denne siden.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling