Møtet hadde innlegg fra Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Stig Schjølset i ZERO i tillegg til Teknologirådet, og politisk diskusjon med stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Alfred Bjørlo (V) og Bård Ludvig Thorheim (H).

Opptak fra møtet kan du se nedenfor:

Inflation Reduction Act (IRA) ble vedtatt i august 2022, og skal bidra til å kutte USAs utslipp, revitalisere industrien og redusere avhengigheten av Kina. Med satsingen har USA allerede tiltrukket seg store investeringer fra selskaper i hele verden, også flere norske.

I Europa er det frykt for at kapital til grønne prosjekter forsvinner til USA. EU har svart med en grønn industriplan som inneholder penger, enklere regelverk og tiltak for strategisk viktige teknologier. Teknologirådet har oppsummert saken i et ferskt notat.

Stortinget ber om at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 svarer på USAs og EUs satsinger med konkurransedyktige tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge, blant annet lån, garantier og risikokapital.

Panelet diskuterte hvordan Norges strategi bør være i tiden som kommer.

Program:

 • Velkommen
  Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
 • IRA, EUs svar og konsekvenser for Norge
  Tonje Nerby, prosjektleder i Teknologirådet
 • Subsidier for grønn omstilling
  Stig Schjølset, fagsjef i ZERO
 • Hva blir viktig for Norges svar på IRA?
  Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
 • Politisk diskusjon og spørsmål:
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen
  • Alfred Bjørlo (V), stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen
  • Bård Ludvig Thorheim (H), stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen

Programmet ble oppdatert 29. juni med at Bård Ludvig Thorheim (H) erstatter Linda Hofstad Helleland (H) i panelet.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling