Teknologirådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen.

Hvert år lager vi en trendrapport som setter søkelys på aktuelle og viktige spørsmål der teknologi står sentralt. Målet er å gi et bidrag til diskusjonen på Stortinget og i samfunnet for øvrig.

Kortversjonen av trendene finner du lenger ned på siden, mens hele rapporten kan du laste ned her:

Rapport:

Teknotrender for Stortinget 2023: Kunstig intelligens med ny kraft

Last ned

Rapporten ble lansert i et møte i Stortingets teknogruppe i mars 2023. Teknogruppen har siden 2014 vært en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Trender for 2023:

  • Kunstig intelligens skaper, svarer – og hallusinerer: Spektakulær kunst, Chat-GPT, nye søkemotorer og design av legemidler er blant gjennombruddene fra generativ kunstig intelligens. Hva vil det bety for kunnskapspolitikk og opphavsrett? Og kan vi stole på den nye teknologien?
  • Det offentlige rommet ommøbleres: Verdens rikeste mann har kjøpt Twitter, Meta må revurdere forretningsmodellen og kinesiske TikTok tar over de unge. I tillegg gjør kunstig intelligens det umulig å skille folk fra maskiner. Var Ytringsfrihetskommisjonens rapport utdatert idet den ble levert?
  • Du er ikke alene på hjemmekontoret: Digitale verktøy og hjemmekontor gir økt fleksibilitet og intelligente analyser, men små spioner følger med på lasset. Hvor langt går styringsretten når mellomlederen blir en kunstig intelligent algoritme?
  • Industri blir sikkerhetspolitikk: Krig, pandemi og klimaendringer ryster verdensøkonomien – men gir et kraftig comeback for industripolitikken. USA leder nå an i subsidekappløpet med sterke insentiver til innenlands utvikling av mikrobrikker og grønn teknologi. Hvordan vil EU og Norge svare?
  • Forbrukerne tar kraften i egne hender: Den europeiske energikrisen har gitt høye og uforutsigbare strømpriser. Solkraft og batterier kan bidra til lokal produksjon og lagring – og smartere forbruk. Plusskundene er klare – men er strømnettet og insentivene på plass?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling