Med 5G vil mobilnettet bli så raskt at det blir sammenlignbart med fibernett, og mange flere ting kan kobles på nettet. Det åpner for smarte byer og e-helse, men det vil koste mye å få det ut i hele landet.

– Utbyggingen av 5G dreier seg om nærings- og distriktspolitikk, nettnøytralitet og sikkerhet, og blir en viktig sak for Stortinget fremover, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Utviklingen av 5G i Norge var i begynnelsen av april tema for et møte i Teknogruppa på Stortinget og et åpent møte hos Teknologirådet. Teknologirådet har utarbeidet en tosiders oversikt over hva 5G er, og viktige bruksområder, utfordringer og politiske spørsmål:

Saken forklart: 5G – hva betyr det for Norge?

Last ned

Nye bruksområder for mobilnettet

Med 5G-nettet kan store kunder som bedrifter, sykehus og nødetater kjøpe seg garantert kapasitet. Tore Tennøe trakk frem at teknologien, i tillegg til bedre mobilt bredbånd for folk flest, åpner for nye bruksområder som:

  • Nødnett med bilde og video
  • Fjernkirurgi og fjerndiagnose
  • Overvåking av fiskemerder og oljeplattformer langt til havs
  • Smarte byer
  • Erstatning for fastnettet noen steder

Kan bli et supernett med mange funksjoner

Fordi 5G-nettet blir mulig å dele opp i mange tilsynelatende ulike nett, kan vi se for oss at både mobiltelefoni, nødnett, forsvaret, radiosignaler og TV-signaler på sikt kan bruke 5G-nettet, fortalte professor Olav Lysne ved Simula i sitt innlegg.

– 5G-nettet kan bli et supernett som overtar for det som i dag er separate nett. Fordi det innebærer å legge mange egg i én kurv, blir 5G-nettet den viktigste infrastrukturen vi noensinne har sett, sa han.

5G

  • er raskere, mer presist og takler langt flere enheter
  • kan gi smarte byer, ny industri og e-helse
  • krever frekvenser og store investeringer
  • reiser spørsmål om digitale skiller og sikkerhet

Vet ikke om vi kan stole på utstyret

Den markedsledende leverandøren – kinesiske Huawei – er omdiskutert, blant annet fordi kinesiske selskaper og enkeltpersoner kan bli pålagt å samarbeide med myndighetene, og PST har uttalt at norske myndigheter bør være oppmerksomme på selskapet. Mens amerikanske myndigheter har forbudt utstyr fra Huawei, har verken Norge eller EU konkludert ennå.

Samtidig viste Snowden-avsløringene at også amerikanske myndigheter har skaffet seg informasjon via Cisco, poengterte Olav Lysne. I boken The Huawei and Snowden questions og i Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne I) har han tidligere argumentert for at det kan være fornuftig å bruke flere ulike leverandører i nettet for å redusere sårbarheten.

Lysne viste i sitt innlegg til at det er enkelt å installere ondsinnet funksjonalitet i utstyret, og svært vanskelig å oppdage det. Fordi de fleste leverandører bruker komponenter fra en rekke ulike underleverandører, er det ikke alltid åpenbart hvilket land utstyret kommer fra.

Industribehov vil styre utbyggingen

Det pågår et kappløp om å lansere 5G tidlig, og både USA, Kina, Japan og Sør-Korea satser stort. I Norge har Telenor og Telia begynt å teste ut 5G i flere pilotprosjekter, og Trondheim vil i løpet av året bli den første norske storbyen med 5G, levert av Telenor.

– Telenors kommersielle utbygging av 5G vil starte i 2020, og den kommer til å skje skrittvis, fortalte teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge.

Hun fortalte at utbyggingen vil skje gjennom «øyer» av 5G, med ulik funksjonalitet for ulike behov. Partnerskap med industrielle databrukere blir en viktig driver, det samme gjelder offentlige tjenester. 5G vil også spille en viktig rolle i å sikre dekning og kapasitet i et moderne bredbåndsnett.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling