– Ny teknologi preger ofte politikken på Stortinget, og det er svært nyttig å ha en tverrpolitisk møteplass hvor vi kan løfte blikket og tenke langsiktig om både muligheter og utfordringer, sier nyvalgt leder av Teknogruppa, stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H).

Avtroppende nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, ny leder Torill Eidsheim og direktør Tore Tennøe i Teknologirådet. Foto: Teknologirådet

Målet med Teknogruppa er å være Stortingets radar for ny teknologi, og forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det ble valgt nye ledere og nytt styre for gruppen på møtet den 13. desember. Styret har nå medlemmer fra fem partier.

Torstein Tvedt Solberg

– Digitaliseringen utfordrer oss som politikere fra alle kanter, og vil kreve endringer i alt fra reguleringer til rollen staten skal spille som tilrettelegger. Teknogruppa er da et viktig møtested for å lære mer om de nye trendene, sier nestleder Torstein Tvedt Solberg (A).

Styret i Teknogruppa

  • Torill Eidsheim (H), leder
  • Torstein Tvedt Solberg (A), nestleder
  • Grunde Almeland (V)
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
  • Emilie Enger Mehl (Sp)
  • Marianne Synnes (H)

Teknologi kan realisere livslang læring

I møtet holdt Tore Tennøe i Teknologirådet en presentasjon om teknologi for livslang læring – muligheter og eksempler på politikk, og CEO Anne Lise Waal i Attensi fortalte om hvordan spill- og simuleringsbasert læring for arbeidslivet kan gi bedre motivasjon og læring.

I tillegg deltok Anne Cathrine Berger, NITO, Ingeborg Laukvik, NHO, Heidi Austlid, IKT-Norge og Astrid Krohn, VOFO i diskusjonen etterpå.

Tidligere møter i Teknogruppa har blant annet tatt opp kunstig intelligens, blokkjeden, solenergi, CRISPR, teknotrender og selvkjørende biler.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling